2020-03-20 16:54Pressmeddelande

VINNOVA ger anslag till Berättarministeriets satsning på fortbildningar för lärare i socioekonomiskt utsatta områden

Berättarministeriet har beviljats anslag från VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, för att utveckla skräddarsydda fortbildningar för lärare under läsåret 2020. Anslaget uppgår till 1 000 000 och gäller hela 2020.

Berättarministeriets uppdrag är att vara ett riktat stöd till lärare och deras elever i områden med hög arbetslöshet. Genom skolprogram och läromedel riktat till lärare som undervisar i grundskolan och arbetar i något av Berättarministeriets upptagningsområden, är verksamheten ett komplement till lärarnas dagliga undervisning. Ambitionen är att på sikt utveckla fortbildningar för dessa lärare och att på så sätt fördjupa det pedagogiska stödet.

Vinnova går nu in och delfinansierar satsningen i och med det nya anslaget.

Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten:

– Berättarministeriet är ett riktat stöd för lärare i områden med hög arbetslöshet och verkar för att bostadssegregationens negativa effekter på barns skolgång ska minska. Vi har snart tio års erfarenhet av att arbeta i nära dialog och samverkan med skolorna i våra upptagningsområden och vår verksamhet utvecklas kontinuerligt i takt med att lärarnas behov förändras. Anslaget från Vinnova är en viktig pusselbit för att vi ska kunna fortsätta att utgöra ett relevant och långsiktigt stöd för dessa lärare, säger hon.

Motiv för Vinnovas beslut:
Berättarministeriet arbetar med att främja barns språk och kunskapsutveckling och utveckla ett kompetensutvecklande stöd till deras lärare. Upplägget för projektet skapar bra förutsättningar för en bred implementering på sikt. Projektet bemöter en relevant samhällsutmaning och erbjuder en lösning som har god potential. Som helhet bedöms ansökan ha goda förutsättningar att bidra till utlysningens syfte.

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.