2018-09-24 14:04Pressmeddelande

Vi ses på Bokmässan!

I veckan hålls Bokmässan i Göteborg där Berättarministeriet kommer att medverka i några olika programpunkter.


Temat för årets Bokmässa är respekt och bild och illustration och den går av stapeln 27–30 september. Kom gärna förbi de seminarier och samtal vi arrangerar eller deltar i:

Fredag 28 september
Hjärnan som gisslan
10.00–10.45
Systemskiftet som digitaliseringen fört med sig tar sig allt tydligare uttryck i samhället och väcker många frågor, inte minst när det gäller barn och ungas vardag. Forskare lyfter till exempel att de stora tech-företagens UX-design (user experience) framkallar samma effekt på hjärnan som droger – den är beroendeframkallande. Hur kan vi hjälpa våra barn att hantera det digitala informationsflödet när motparten är fem av världens mäktigaste och smartaste företag? Hur kan skolan rusta eleverna till att möta en samtid och framtid som ställer stora krav på deras kritiska förmåga? Vilken typ av källkritik är det som behövs i ett samhälle där de vedertagna garanterna för sanning och fakta snabbt byter skepnad?
Medverkande: Carl Heath, Dilsa Demirbag-Sten, Jack Werner, Jannie Jeppesen, Marie Carlsson, Peter Bragner
Arrangör: Bonnierförlagen och Berättarministeriet
Scen: G3

Datorn och människan
Filosofiska rummet, Sveriges Radio
11.00
Dilsa Demirbag-Sten medverkar

Selma för Samir?
17.00–17.45
Nyanlända ungdomar får två år på sig att läsa in svensk grundskolekompetens från årskurs 9. Skolämnet svenska som andraspråk är avgörande, och skönlitterär läsning ska ingå. Men vilken skönlitteratur och varför? Litteraturens användning skiftar: övningsmaterial för språkfärdighet, fördjupad reflektion över existentiella frågor och egen livserfarenhet, möten med svenskt kulturarv och författare som Astrid Lindgren och Vilhelm Moberg eller ett fritt lustläsande. Svenska Akademien är huvudansvarig för projektet Intensivsvenska. I försöksverksamhet och planering har projektet tagit fram utförliga modeller för framgångsrik tvåårsutbildning, både i svenska och alla andra ämnen. Skönlitteraturen har sin plats. Hur har projektet tänkt om den? Och har man tänkt rätt?
Medverkande: Anders Olsson, Anna Nordlund, Dilsa Demirbag-Sten, Olle Josephson Arrangör: Svenska Akademien
Scen: H1

Lördag 29 september
Vikten av en tät story – Berättarministeriet om storytelling som pedagogiskt verktyg
16.30–16.50
Vad har en butter redaktör, en butik för utomjordingar och ett bokförlag gemensamt? De är alla delar av den berättelse som ligger till grund för Berättarministeriets pedagogik. Fundamentet i Berättarministeriets metod bygger på storytelling – att väcka elevernas nyfikenhet, engagemang och eftertanke genom att göra dem till medskapare av en större berättelse. Hör Berättarministeriets programutvecklare Reza Saleh berätta om hur storytelling kan användas som ett verktyg i klassrummet! Reza Saleh är gymnasielärare i grunden och har sedan start utvecklat alla Berättar ministeriets skolprogram.
Medverkande: Reza Saleh Arrangör: Berättarministeriet
Scen: Lärarscenen, C-hallen

Förra året arrangerade vi tillsammans med Bonnierförlagen seminariet Dödar den svenska skolan elevernas kreativitet? på Bokmässan. I en panel diskuterade Carl-Einar Häckner, trollerikonstnär, Daniel Sjölin, författare och programledare, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, och Matilda Gustafsson, ordförande Lärarförbundet Student. Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet, modererade samtalet. Lyssna på seminariet här!


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.