2018-02-21 13:09Pressmeddelande

Vi lanserar Pennsvärdet – hyllning till läraren

Berättarministeriet instiftar utmärkelsen Pennsvärdet för att uppmärksamma låg- och mellanstadielärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden och som i en nyskapande och framåtlutad anda främjar sina elevers kreativitet, språkutveckling och kritiska tänkande. Idag öppnar nomineringsperioden.


– Pennsvärdet är vår hyllning till lärarna vars gärning vi dagligen ser prov på, och vi hoppas att utmärkelsen ska stärka och inspirera andra lärare med liknande förutsättningar, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet. Lärare som jobbar i socioekonomiskt utsatta områden möter utmaningar som ställer stora krav på deras engagemang och pedagogiska kompetens. Det vill vi hylla och uppmuntrar alla att nominera via pennsvärdet.se. Hjälp oss att lyfta lärarna!

Mottagaren av Pennsvärdet utses av en jury med bred erfarenhet inom pedagogik, kritiskt tänkande och kreativitet. I maj kommer mottagaren av utmärkelsen att tillkännages och senare samma månad delas Pennsvärdet ut under en prisceremoni i Stockholm.


OM PENNSVÄRDET
Nomineringsperiod: 21 feb – 16 mars via www.pennsvärdet.se
Alla är välkomna att nominera. Man kan nominera en enskild lärare eller ett arbetslag.

Kriterier: Utmärkelsen är ämnat för låg- och mellanstadielärare som jobbar i något av Berättarministeriets verksamhetsområden* och tilldelas en eller flera lärare som i en nyskapande och framåtlutad anda främjar elevernas språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga genom sin pedagogiska gärning.
*Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Södertälje, Östra Göteborg eller Angered.


PRISET BESTÅR AV
• Ett diplom och ett pennsvärd designat och skapat av Aviva Scheiman, formgivare och guldsmed
• Ett stipendium värt 25 000 kronor som ska användas till lärarens pedagogiska vidareutveckling


JURY
Cecilia Nordström, styrelseordförande Berättarministeriet (juryns ordförande)
Reza Saleh, strategisk ledare program och utbildning, Berättarministeriet (juryns sekreterare)
Anne-Marie Körling, grundskolelärare och författare av pedagogisk litteratur (juryledamot)
Daniel Sjölin, författare och programledare (juryledamot)
Stina Wirsén, illustratör och författare (juryledamot)
Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik, Uppsala universitet (juryledamot)
Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet (juryledamot)
Olof Gränström, project manager, Gapminder (juryledamot)


För mer information, kontakta Fanny Siltberg, pressansvarig, 073-682 31 25, fanny.s@berattarministeriet.se


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.