2020-09-14 16:15Pressmeddelande

”Vi delar tron på vikten av folkbildning”

Berättarministeriet och Folkuniversitetet kommer i ett nytt samarbete att bjuda in till föreläsningar och samtal kring ämnen som hör skola, folkbildning och samhället till. 

 – Vi delar tron på vikten av folkbildning med Folkuniversitetet och det här är ett sätt att hitta nya format och arenor för bildning, säger DilsaDemirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.

Höstens första föreläsningar har rubrikerna: ”Bildning 2020 – varför behövs den” och ”Boken som Barriär” . Alla föreläsningar är kostnadsfria och hålls i Berättarministeriets Utbildningscenter i Husby. Som volontär har du dessutom möjlighet att boka in dig på en av våra tio reserverade platser!

 – Jag ser fram emot att se hur våra respektive organisationers styrkor kan förenas och skapa något nytt och intressant. Vi utforskar med nyfikenhet olika vägar att tillsammans folkbilda och skapa nya mötesplatser, säger Gunnar Danielsson, rektor Folkuniversitetet region öst.

Den första föreläsningen har utgångspunkt i idéhistorikern Sverker Sörlins bok “Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans”, som argumenterar för ett uppdaterat bildningsbegrepp i ljuset av en nedslående samhällsutveckling. Efter föreläsningen följer ett fördjupande samtal med Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

Nästa föreläsning har rubriken ”Boken som barriär”. Där gästas vi av Jussi Karlgren, forskare på Spotify och adjungerad professor i språkteknologi vid KTH, samt Stina Wirsén, författare och illustratör. De kommer att föra ett samtal om läsningens nedgång hos en ung, digital generation. Vi frågar oss: hur kan vi bevara boken i det moderna samhället? Under föreläsningen vänder vi också på frågan och undrar: behöver vi böcker för att läsa. Denna föreläsning har ställts in med anledning av nya striktare restriktioner från Folkhälsomyndigheten som kom den 29 oktober. Vi ber att få återkomma om nytt datum.

Välkommen att boka in dig via länkarna nedan. Vi ses!

 

 

Höstens föreläsningar

“Bildning 2020 – varför behövs den?”

Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare samt professor i miljöhistoria vid KTH

13 oktober, 17.30 – 19.30

Läs mer och anmäl dig här.

 

 ”Boken som barriär”. Denna föreläsning har ställts in med anledning av nya striktare restriktioner från Folkhälsomyndigheten som kom den 29 oktober. Vi ber att få återkomma om nytt datum. 

Jussi Karlgren, forskare på Spotify och adjungerad professor i språkteknologi vid KTH, samt Stina Wirsén, författare och illustratör.

 

Är du volontär hos oss på Berättarministeriet? Toppen! Vi har 10 säkrade platser till volontärer. Ange vid bokning att du är volontär så får du förhoppningsvis en av dessa.

Information angående covid 19: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att bjuda in 25 personer till föreläsningarna. Det finns möjlighet till visst avstånd och god handhygien men vi kan inte garantera 2 meter avstånd. Det är viktigt för oss att du kan fatta ett informerat beslut som du känner dig trygg med innan du kommer till våra föreläsningar. Mer om hur lokalerna ser ut hittar du här.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.