2021-03-15 17:36Pressmeddelande

Välkommen till volontärveckan VT21!

15-19 mars anordnar Berättarministeriet volontärveckan. Det är en vecka tillägnad dig som är volontär, vill bli volontär, eller helt enkelt vill veta mer om Berättarministeriet. Under volontärveckan djupdyker vi i Berättarministeriets vision, metod och arbete i form av tre föreläsningar av generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten, ett seminarium med utbildningsansvarig Reza Saleh och volontäransvariga i våra utbildningscenter, samt flera volontärutbildningar för dig som vill bli volontär. Alla aktiviteter är digitala.

 

Program föreläsningar:

Måndag 15 mars 12.00-13.00
Föreläsning med Dilsa Demirbag-Sten på tema omvärldsanalys.


Tisdag 16 mars 12.00-13.00

Föreläsning med Dilsa Demirbag-Sten om den första paragrafen i Berättarministeriets etiska riktlinjer.


Onsdag 17 mars 12.00-13.00

Föreläsning med Dilsa Demirbag-Sten om storytelling.

Länk till samtliga föreläsningar: https://berattarministeriet.digitalstudion.nu/?volontarveckan

Välkommen!


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.