2021-02-03 17:32Pressmeddelande

Välkommen till volontärveckan!

Mellan den 15-19 mars kommer Berättarministeriet anordna en volontärvecka. Eftersom vi har varit tvungna att hålla våra utbildningscenter stängda under lång tid, till följd av covid-19, ser vi detta som en fin möjlighet att få mötas på nytt, på ett tryggt sätt. Tillfällena kommer anordnas digitalt och är öppna för samtliga! Vi kommer erbjuda föreläsningar, seminarium och utbildningar.  

 

Under veckan kommer vår generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten hålla föreläsningar på tre för oss centrala teman. Föreläsningarna äger rum mellan kl 12.00-13.00perfekt för lunchrasten, och det kommer att gå att ställa frågor inför, via våra sociala medier, och under tiden, via en chatt-funktion 

 

 

Måndag den 15 mars är ämnet Berättarministeriets bakgrund, syfte och vision. Dilsa kommer berätta varför Berättarministeriet grundades och vad för tendenser i vårt samhälle som påverkar oss i vårt dagliga arbete.  

Tisdag den 16 mars ligger fokus på vår första paragraf i de etiska riktlinjerna som inleds“Vi definierar inte barn, volontärer eller medarbetare. Dilsa pratar om hur dessa ord genomsyrar vår verksamhet, i allt från hur vi bemöter barn till hur vi utformar våra program.  

Onsdag den 17 mars handlar föredraget om berättandets kraft och hur den appliceras i vår metod för att engagera till ett lustfyllt lärande.   

 

 

Torsdag den 18 mars är det seminarium oBerättarministeriets arbete med skolan och dess lärare och ledare. Samtalet leds av Reza Saleh, strategisk ledare för våra program, och med sig har hon volontäransvariga från våra utbildningscenter i Göteborg, Hagsätra och Husby. Tiden är även denna dag 12.00-13.00.  

Under veckan kommer vi även hålla digitala volontärutbildningar onsdag 15.00-16.00, torsdag 16.00-17.00 och fredag 12.00-13.00. Volontärutbildningarna är första steget i volontärskapet på Berättarministeriet och efter utbildningen är man redo att vara med i utbildningscentren när skolklasserna kommer för program. Under utbildningen kommer man att få lära sig mer om Berättarministeriets metod, verksamhet, barnbemötande och skolprogram. 

Vi hoppas ni vill vara med oss alla dagar men det går självklart bra att välja en specifik aktivitet att delta vid. Vi hoppas också att  se både dig som varit med förut och dig som möter Berättarministeriet för första gången. För frågor kontakta volontar@berattarministeriet.se 

Anmäl dig här!


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.