2021-03-17 17:37Pressmeddelande

Välkommen på seminarium om programutveckling!

Programutveckling, fortbildningar och volontärskapet
Torsdag 18/3

Berättarministeriets utbildningsansvarig Reza Saleh och volontärsamordnare håller i seminarium med fokus på Berättarministeriets arbete inom skolan och verksamhetens nästa steg samt uppdateringar från våra utbildningscenter och samtal om volontärskapet.

Klicka här för att ansluta: https://us02web.zoom.us/j/85481504743
Seminariet är ett videomöte som sker via Zoom. För att delta behöver du en dator, surfplatta eller mobil med mikrofon och kamera.

Stöter du på några problem med tekniken så går det bra att ringa på tel. 073-68 23 118 så hjälper vi dig. För andra frågor kontakta volontar@berattarministeriet.se.

Vi ses!

Varma hälsningar
Vännerna på Berättarministeriet  

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.