2023-10-02 10:05Pressmeddelande

Unik visualisering av utsatta skolor – störst utmaning i landsbygd

Tvärtemot den gängse bilden är det skolor utanför tätorter som har störst utmaningar. Stiftelsen Berättarministeriet lanserar nu en unik visualisering av skolor utifrån socioekonomiskt index. Enligt sammanställningen ligger de mest utsatta skolorna utanför större tätbebyggelse.

Stiftelsen Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index. Stiftelsen har tagit fram en skolkarta som visuellt presenterar var dessa skolor befinner sig – en satsning som resulterat i ett helt nytt verktyg för att kunna rikta resurser till rätt mottagare. Med anledning av embargo är skolkartan lösenordskyddad till 4:e oktober, lösenord: 2023_skolkarta! Skolkartan fungerar som ett informationsverktyg till beslutsfattare inom skola och utbildning.

I datan framkommer att det är skolor utanför de större tätorterna som har de största utmaningarna. I vissa mindre kommuner tillhör samtliga eller marjoriteten av grundskolorna den högsta indexkategorin.

Skolkartan fungerar som en pedagogisk illustration och en påminnelse, den sätter fingret på något vi ofta pratat om; hur ojämnt fördelade skolans utmaningar är mellan stad och land. Vi tror att det kan bli ett viktigt verktyg i den offentliga diskussionen, men också för konkret beslutsfattande av både stat, kommun och skolans huvudmän, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet.

Skolkartan möjliggör filtrering av skolor utifrån socioekonomiskt index, och även om det finns skolor som presterar väl trots hög indexplacering, är det oftast i skolor inom denna kategori som extra insatser behövs.

Vi välkomnar regeringens stora satsningar på skolan men det kommer behövas mer för att vända utvecklingen särskilt i att göra lärarrollen mer attraktiv. Ett sätt att göra det är att förbättra lärarnas fortbildningsmöjligheter, då många lärare på mindre orter fortfarande är obehöriga, säger Dilsa Demirbag-Sten.

Berättarministeriet presenterar kartläggningen under ett seminarium i riksdagen den 4:e oktober, ett seminarium som Liberalerna och Miljöpartiet gemensamt står värd för. För fullständigt program och anmälan, se här.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi stöttar lärare i skolor med högt socioekonomiskt index med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Våra utbildningscenter finns i idag i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Dilsa Demirbag-Sten
generalsekreterare Berättarministeriet
Dilsa Demirbag-Sten