2019-05-28 14:58Pressmeddelande

Två stärkande bidrag

Vi har glädjen att presentera två nya projektpartners till Berättarministeriet som har valt att bevilja bidrag till vår verksamhet.

Kulturrådet till Kreativ onsdag och Lovprogram

Berättarministeriet vill med detta ta nästa steg och utveckla lov- och fritidsprogrammen avseende material och programinnehåll samt stärka spridning så att fler barn i områden med hög arbetslöshet ges förutsättning att upptäcka hur roligt det är att läsa och skriva.

Läs mer om Lovprogrammen och Kreativ onsdag

Stiftelsen Oscar Hirschs minne & Byggnadsstiftelsen S:t Erik till Kartuppdraget

Berättarministeriet kommer härmed att vidareutveckla programmets moment, elev- och lärarmaterial. Syftet med Kartuppdraget är att stärka elevernas lust att lära och kunskap genom interaktion mellan idrott, svenska, geografi och samhällskunskap i Berättarministeriets upptagningsområden.

Läs mer om Kartuppdraget

Berättarministeriet tar tacksamt emot bidragen och stödet för att ytterligare kunna stärka lärare och elever i våra upptagningsområden där vi verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.’

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.