2019-03-28 15:48Pressmeddelande

Toppkandidater för Pennsvärdet 2019

Den 20 maj delas Berättarministeriets årliga pris Pennsvärdet ut. Utbildningsminister Anna Ekström får äran att överräcka Pennsvärdet till den lärare som enligt juryn bäst bedriver ”språkutvecklande undervisning i en nyskapande och framåtlutad anda som främjar elevernas kreativitet och kritiska tänkande”.

De två toppkandidater som juryn valt ut av alla nominerade är Alexandra Ågren Schwerin, lärare i årskurs 3 på Emmaskolan i Angered i Göteborg och Pavlina Spanos, lärare i årskurs 4–6 på Enbacksskolan i Tensta. Båda verksamma i socioekonomiskt utsatta områden där Berättarministeriet verkar.

“Syftet med Berättarministeriet är att stötta och stärka lärare i områden 

med hög arbetslöshet. Lärarkåren har samhällets mandat att utföra en av de viktigaste uppgifterna i ett demokratiskt samhälle och i de områden där vi verkar finns de varje dag till för de barn som behöver samhällets stöd som mest. Pennsvärdet är vårt sätt att uppmärksamma dessa pedagogiska gärningar som inspirerar och är avgörande för elevernas framtid”, säger Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

Pavlina om arbetet som lärare: ”Viktigast är att ha höga förväntningar på sina elever och att de känner att vi lärare tror och vill att de kan lyckas. Det finns inget bättre än att se sina elever vara stolta över sig själva, sin prestation och sin utveckling.”

Alexandra om arbetet som lärare: ”Tänk att

 jag varje dag får hålla framtiden i handen! Är inte det helt fantastisk

t! Det är något jag tänker på varje dag och det är också min drivkraft – att få utveckla framtidens fulla potential.”

Vem av de två utvalda kandidaterna som får årets Pennsvärd annonseras i samband med pristutdelningen på Hallwylska museet i Stockholm den 20 maj.

 

JURYN

Cecilia Nordström – styrelseordförande Berättarministeriet, juryns ordförande

Reza Saleh – strategisk ledare program och utbildning Berättarministeriet, juryns sekreterare

Anne-Marie Körling – grundskolelärare och författare av pedagogisk litteratur

Stina Wirsén – illustratör och författare

Olof Gränström – strategisk rådgivare, Novus

Jenny Söderhjelm Larsson – mottagare av Pennsvärdet 2018

Björn Åstrand – Doktor i historia vid Umeå universitet. Tidigare ledamot av Skolkommissionen, samt särskild utredare för Nationell samling för läraryrket och Likvärdighet inom den svenska skolan.

 

Mottagaren av Pennsvärdet tilldelas ett stipendium à 25 000 SEK som är ämnat för lärarens pedagogiska utveckling. Utöver det består utmärkelsen av en brosch designad och skapad av formgivaren Aviva Scheiman.

Läs mer om Pennsvärdet

Läs mer om våra kandidater i media 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.