2020-03-16 16:52Pressmeddelande

Tillfälligt stängt med anledning av covid-19

Mot bakgrund av de utökade restriktionerna som ansvariga myndigheter har förordat avseende smittspridningen av det nya coronaviruset har vi fattat beslutet att tillfälligt stänga verksamheten i våra utbildningscenter till och med 3 april. Det finns ingen känd smitta i verksamheten men vi har valt att ta ett proaktivt beslut med våra volontärers, skolelevernas och medarbetares hälsa i åtanke. Under tiden kommer vi att vara behjälpliga med det vi kan och dela samhällsviktig information på våra sociala medier.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.