2019-12-04 16:41Pressmeddelande

Tidningssläpp om de globala målen – Heja demokrati!

Med stöd av Sida har vi under terminen samlat framtidens medborgare i våra upptagningsområden och låtit dem lägga fram sina förslag på hur de Globala målen 2030 ska uppnås.

”Dela med er! Snälla, älska varandra. Släpp inte gas. Heja demokrati!” – Barn från Brandströmskaskolan

Förslagen har skrivits fram under terminen och är nu publicerade i tidskriften Fantasi i fokus. Läsningen är rafflande, illustrationerna lika så, vi ser att nästa generation är engagerad, fantasifull och slagkraftig. När vi har förmågan att berätta om vårt samhälle och att fantisera om något nytt och bättre kan vi därmed tro att vi kan förändra världen.

”Barnen har ”snöat” in på dessa ämnen, det diskuteras flitigt på raster, lektioner och i bamba” – Lärare från Angered

Lärarna beskriver att de Globala målen 2030 är ett utmärkt sätt att främja språkutvecklingen samt kreativt och kritiskt tänkande. Eleverna lär sig olika begrepp och vidgar sin värld. De lär sig också ord och begrepp kring olika texttyper som är relevanta inför nationella proven i sexan. Bakom varje globalt mål finns en vilja och en idé om en bättre värld. I den här tidskriften har vi samlat ihop texter som med slagkraft och iver klär den viljan i ord.

Sedan 2016 har vi samlat barns tankar kring olika aktuella ämnen i tidskrifter, läs alla och denna på länken nedan.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.