2020-02-13 16:46Pressmeddelande

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond stödjer Berättarministeriet

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) har beslutat om ett långsiktigt stöd till Berättarministeriet. Det innebär ett finansiellt stöd om tre miljoner kronor under en period på tre år.

”Vi förstår precis som Stiftelsen vikten av att verka för långsiktiga lösningar på komplexa samhällsproblem. Wallenbergstiftelserna har en betydande roll för svensk forskning och ett långsiktigt engagemang. Skolan är en kunskapsgenererande verksamhet och en viktig förutsättning för högre utbildning och forskning. MAW har följt oss i många år och jag är glad över att vi nu tillsammans kan verka för att säkra att alla barn i Sverige får en god och jämlik utbildning”, säger Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.

Sedan starten 2011 har Berättarministeriet utgjort ett stöd för lärare och elever i socioekonomiskt utsatta områden genom kostnadsfria skolprogram. I stiftelsens utbildningscenter, som finns i Hagsätra och Husby i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg, får elever tillsammans med engagerade volontärer på ett kreativt och lustfyllt sätt erövra det skrivna ordet. Totalt har över 4500 lärare använt sig av Berättarministeriets program och drygt 55 000 elever besökt Berättarministeriets utbildningscenter sedan 2011.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.