2024-03-20 06:19Pressmeddelande

Statsrådet Johan Pehrson besöker Berättarministeriet

I dag besöker arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson Berättarministeriets utbildningscenter i Hagsätra i Stockholm för att diskutera utbildningens roll i kampen mot utanförskap.

Johan Pehrson kommer vid besöket också att träffa en av de skolklasser som genomför ett av Berättarministeriets skolprogram.

– Skolan är det viktigaste verktyget för att alla barn ska få en bra chans i livet och kunna följa sina drömmar. Inte minst för barn som kommer från resurssvaga hem eller där föräldrarna inte kan svenska. Här måste hela samhället, stat och civilsamhälle, jobba tillsammans. Därför vill jag uppmärksamma Berättarministeriets viktiga arbete, säger Johan Pehrson.

- En lyckad skolgång är det bästa vaccinet mot psykisk och fysisk ohälsa och mot utanförskap. Det är inte bara avgörande för att individen ska kunna forma sitt eget liv, utan även för Sverige som kunskapsnation. Det gläder oss att statsrådet genom sitt besök på Berättarministeriet uppmärksammar vikten av en god och jämlik utbildning, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi stöttar lärare i skolor med högt socioekonomiskt index med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Våra utbildningscenter finns på Värnhem i Malmö, i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Skolor som ligger nära våra utbildningscenter kan välja att inleda ett program med besök på utbildningscentret. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Bodil Unenge
Kommunikationsansvarig
Bodil Unenge