2019-03-22 15:46Pressmeddelande

SIDA-bidrag för Globala mål och Tidningsskaparna

SIDA har beviljat Berättarministeriet anslag för att utveckla programmet Tidningsskaparna i syfte att bidra till att fler ska känna till Globala målen för hållbar utveckling, kunna engagera sig och bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar global utveckling.

 I programmet Tidningsskaparna producerar elever i årskurs 4–6 berättelser med digitala verktyg, lär sig att bearbeta text och kreativt skapa texter, bilder och en gemensam tidning som ges ut i print och digitalt. Texter produceras sedan med hjälp av medarbetare på Berättarministeriets utbildningscenter. Som avslutning samlas klassen för en världspremiär på utbildningscentret där eleverna presenterar och visar sina produktioner och tidningen invigs

“Berättarministeriet vill med stöd från Sida vidareutveckla programmet till att Tidningsskaparna skapas med tema de Globala målen. För att förstärka elevernas och dess omgivnings kunskap om de globala målen och samtidigt öka spridningen av elevernas texter till nytta för andra skolor och för allmänheten”, säger Reza Saleh programansvarig på Berättarministeriet.

Programmet erbjuds lärare och deras klasser i Berättarministeriets utbildningscenters upptagningsområden i Södertälje, Husby, Hagsätra och Gamlestaden (Göteborg) med start höstterminen 2019.

SIDAS motivering till anslaget lyder:
Genom att vidareutveckla ett befintligt material och lägga på ett Globala målen-tema blir satsningen relevant och effektiv. Berättarministerier har god vana av att arbeta mot skolor och har redan upparbetade kontakter.

Berättarministeriet verkar aktivt för de globala målen i Agenda 2030 med störst anknytning till Hälsa och välbefinnande,God utbildning för alla, Minskad ojämlikhet, Hållbarastäder och samhällen samt Fredliga och inkluderande samhällen.

“Vi är så stolta och glada över att SIDA uppmärksammar att Berättarministeriet strävar mot att arbeta för att alla ska känna till de globala målen. Vårt redan etablerade program Tidningsskaparna kan tack vare bidraget utvecklas och få ett tydligare syfte mot de globala målen som är en bärande del av våra värderingar”, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet.

Berättarministeriet söker nu samarbetspartners som eleverna kan samverka med under produktionen, företrädesvis riktiga tidningsredaktioner.
Läs mer om Tidningsskaparna


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.