2018-10-11 14:09Pressmeddelande

Praktik på Berättarministeriet – Tora berättar

Tora Lundin studerar masterprogrammet Kultur och Demokrati vid Göteborgs Universitet, där de undersöker den demokratiska infrastrukturen: offentliga samtal, språk och representation, maktrelationer samt vilka röster och berättelser som ges plats i olika forum. Hösten 2018 gör hon praktik i Hagsätras utbildningscenter.


Varför sökte du praktik på Berättarministeriet?
– För mig var det ett självklart val! Jag ville ta del av en samhällsutvecklande organisation som arbetar med och mot en tydlig värdegrund. Vad är viktigare än att alla barn får förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet? Jag anser att tilltron till alla barn och ungas förmåga, vilken genomsyrar hela Berättarministeriets verksamhet, är ovärderlig i dagens samhälle.

Vad lär du dig under din praktik?
– I första hand lär jag mig inspirerande pedagogiska verktyg och hur normkritiska perspektiv kan omsättas i praktiken, men jag lär mig också om feedback-kultur samt organisering och utveckling av en volontärsverksamhet.

Vad är det bästa med praktiken på BM?
– Det är verkligen helt fantastiskt att se så många barn blomma ut under skolprogrammen. Hjärtat tar ett glädjeskutt varje gång ett barn samlar mod till sig och stolt läser upp sin berättelse!

 

Vill du göra praktik där du bidrar till ett mer demokratiskt och jämlikt Sverige?

Till våren erbjuder vi flera praktikplatser med olika inriktningar, se endan. Har du frågor om våra praktikplatser eller vill skicka en spontanansökan om praktik? Kontakta Amanda Olsson på amanda.o@berattarministeriet.se

Praktik i utbildningscenter inom pedagogik & volontärskap
Vi erbjuder flera praktikplatser i våra utbildningscenter i Södertälje, Stockholm och Göteborg där du tillsammans med medarbetare och volontärer leder skolklasser som deltar i våra pedagogiska program. Du deltar också i volontärutbildningar, lokala event och är ett stöd i arbetet med att ta emot och stötta volontärer innan, under och efter övningarna med barnen.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.