2020-11-03 17:23Pressmeddelande

Praktik på Berättarministeriet

Våra grymma praktikanter berättar om sin tid på Berättarministeriet!
Kajsa
Studerar masterprogrammet i Mänskliga rättigheter vid Uppsala Universitet
Praktik inom projektledning Hösten 2020

 

Vad var viktigt för dig när du sökte praktikplats?
Att befinna mig på en praktikplats där jag kunde få chansen att faktiskt praktisera och inte endast observera. Det var också viktigt att ha praktik inom en verksamhet med liknande värderingar som mina egna, vilket jag ju lyckades hitta!

Vilka är de största lärdomarna du fått av din praktikperiod inom projektledning?
Redan efter halva praktikperioden har jag fått se och lära mig hur man på ett lyckat sätt arbetar i projektform- i allt från uppstart till avslut och utvärdering. Tidigare har jag mestadels arbetat kommunalt och på myndighet men har på Berättarministeriet fått se och ta del av stiftelsens trepartssamverkan där både offentligt, privat och ideell sektor möts – med allt vad det innebär!

Vad som dessutom ”kommit på köpet” är allt jag lärt mig om pedagogik och språkutvecklande arbetssätt, vilket är ett område jag är väldigt intresserad av men inte trodde jag skulle få utveckla så mycket som jag gjort!

Vad har varit roligast?
Den otroliga variationen i arbetsuppgifter, samt att hela tiden ha barnen så närvarande och inte endast arbeta för demokratisering utan även få interagera med barnen, vilket jag tror är A och O för ett lyckat uppdrag!

Vem skulle du rekommendera att göra sin praktik på Berättarministeriet?
En person som har ett genuint intresse för barn och utbildningsfrågor, som gillar variation i både dagar och arbetsuppgifter, samt om hen vill se hur det är att arbeta i projektform. Det finns också en jättestor möjlighet att utforma sina praktikuppgifter efter sina önskemål så tycker man om att ta initiativ och gillar ansvar är praktik inom projektledning på Berättarministeriet perfekt!

Julia

Studerar kandidatprogrammet Media och kommunikation vid Uppsala Universitet
Praktik inom kommunikation
Hösten 2020


Varför sökte du praktik på Berättarministeriet?
Jag har alltid varit intresserad av barn och ungdomar, och inte varit säker på hur jag kan arbeta med denna åldersgrupp samtidigt som jag studerat MKV. När jag förstod vad Berättarministeriet gjorde och blev mer insatt i kommunikations-teamets uppgifter tyckte jag det lät klockrent för mig!

Vad var viktigt för dig när du sökte praktikplats?
Jag ville gärna hamna på ett litet företag- dels för att enklare komma in i företagskulturen, dels för att se hur ett litet kommunikationsteam ständigt måste vara flexibelt och kunna göra ett brett jobb. Det var också viktigt att söka en praktikplats där företaget verkade värdera åsikter och personlighet, och inte endast utbildning!

Vilka är de största lärdomarna du fått av din praktikperiod?
Den absolut största lärdomen är att saker tar mycket längre tid än vad man tror- och att smådetaljer kan göra allt! Jag har också fått en ny, fin, bild av hur teamarbete kan fungera och bilden av att kommunikatörer ofta jobbar ensamt har helt försvunnit. Till exempel är något så enkelt som en text något som kan skickas fram och tillbaka- du är ingen egen producent utan feedbacken finns alltid där.

Vad har varit roligast?
Jag är en projekt-älskare, så det har varit superkul att se hur projektbaserade arbetssätt fungerar i praktiken, oavsett storlek på projekt. Det har också varit fantastiskt att faktiskt själv få producera material och få känna mig som en del av verksamheten och inte bara sitta och bevaka!

Vem skulle du rekommendera att göra sin praktik på ett av Berättarministeriets Utbildningscenter?Någon som tycker om att ta egna initiativ! Det finns möjlighet att spinna vidare på varje idé som uppstår på Berättarministeriet. Man får med fördel gärna vara en idéspruta och vilja prova på olika saker. Det är en fördel om man tycker om innehållsproduktion, men likaså om man gillar barn!

Sara

Studerar masterprogrammet i Mänskliga rättigheter vid Uppsala Universitet
Praktik i Utbildningscenter
Hösten 2020

Varför sökte du praktik på Berättarministeriet?
I framtiden vill jag jobba med barns rättigheter- så jag uppskattade hur barnkonventionen var ett tydligt ramverk i Berättarministeriets arbete. Jag ville också lära mig mer kring hur man kan stärka demokratin genom att arbeta med elever i ung ålder! Jag kände att det fanns en tydlig koppling till mina studier, men framförallt till mitt intresse för barn.

Vilka är de största lärdomarna du fått av din praktikperiod?
Främst har jag fått en helt annan förståelse för hur det är att vara elev, lärare och skolledare i socioekonomiskt utsatta områden. Jag har verkligen fått en bra inblick för dess utmaningar och hur stor påverkan olika förutsättningar har för utbildningen. Genom att befinna mig i utbildningscentret har jag också förstått hur relativt lite bekräftelse kan stärka en elev väldigt mycket!

Vad har varit roligast?
Att få träffa alla underbara elever, få vara med i deras kreativa process och deras fantasi och få stärka deras kreativa förmåga. Det har också varit jättekul att få träna sin egen fantasi och få vara en del av skolprogrammen!

Vad har varit mest utmanande?
Att engagera volontärer och få dom att komma på pass i rådande situation. Jag har förstått att det är enklare att engagera barn än att engagera vuxna!

Att leda både barn och vuxna har också varit utmanande för mig som person, vilket är en förmåga som jag nu har utvecklat jättemycket.

Vem skulle du rekommendera att göra sin praktik på ett av Berättarministeriets Utbildningscenter?
Någon som vill vara med barn, som gillar att umgås med barn. Också någon som är intresserad av barns rättigheter till utbildning, då man ur ett större perspektiv verkligen kan se Berättarministeriets roll i samhället. I Utbildningscenter sätter man bollen i rullning och man ser tydligt hur man kan stärka en individ att våga ta plats i ett demokratiskt sammanhang.

Man behöver inte vara pedagogiskt utbildad, men det är nog en positiv att grej att vara intresserad av det!

 

Är du intresserad av att göra din praktik hos oss? Läs mer och se vilka positioner vi har lediga just nu här!

 
 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.