2019-06-05 15:01Pressmeddelande

Pennsvärdet – samtal i Göteborg

Alexandra Ågren von Schwerin från Emmaskolan i Angered var en av toppkandidaterna till årets Pennsvärdsutmärkelse. 

Den 4 juni anordnades ett samtal mellan henne och Ann-Christin Randahl lektor vid institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet om lärarrollen, pedagogik och kreativitet.

Samtalet hölls på Världslitteraturhuset i Gamlestaden i Göteborg och inleddes av kommunalråd Helene Odenjung som framhöll pennan som vapen och hur viktigt Pennsvärdet är för att visa att kunskap är makt.

“Berättarministeriet startade för några år sedan utifrån idén att ge alla barn det skrivna ordet. Har du förmågan att uttrycka dig har du möjlighet att delta i samhället. Stiftelsen sätter in extra stöd för detta genom genomtänkt koncept och stort volontärarbete”, sa Helene Odenjung i sitt inledande tal.

Helene Odenjung poängterade också det enträgna och enormt viktiga arbete som lärarna gör i klassrummen.

Bilder från samtalet


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.