2018-05-03 12:25Pressmeddelande

Pennsvärdet 2018 går till Jenny Söderhjelm Larsson

Jenny Söderhjelm Larsson blir den första läraren att tilldelas Pennsvärdet – Berättarministeriets utmärkelse till en lärare som på ett nyskapande sätt främjar elevernas språkutveckling och kreativitet. Jenny Söderhjelm Larsson är lärare i svenska och svenska som andraspråk för åk 4–6 på Östbergaskolan i Älvsjö. Hon har arbetat som lärare i 17 år och på Östbergaskolan i över 10 år.


Pennsvärdets jury som fått in många välmotiverade nomineringar från både Göteborg, Södertälje och Stockholm har haft ett tufft jobb med att utse en slutkandidat. De enades till slut om Jenny med följande motivering:

Jenny Söderhjelm Larsson imponerar med sin uppfinningsrikedom, drivkraft och förmåga att bjuda in sina elever och kollegor till ett livslångt lärande. Genom att kombinera ledarskap, frihet och kreativitet har hon skapat en språkutvecklande miljö i hela skolan som kommer alla till gagn, såväl barn som vuxna. Hon utmanar och inspirerar sina elever till att upptäcka och utveckla sitt språk och hitta glädje i dess komplexitet. Jenny är en sann förebild som värnar om varje barns individuella engagemang och på så sätt lyfter hela klassrummet.

Pennsvärdet delas ut av statsminister Stefan Löfven under en ceremoni på Observatoriemuseet i Stockholm den 9 maj.


Grattis Jenny Söderhjelm Larsson!

Hur känns det att vara den första som tar emot Pennsvärdet?
– Det känns underbart och oerhört hedrande, jag är väldigt stolt. Jag ser det som en möjlighet att få förmedla kärleken jag känner till jobbet. Det är ett hantverk att få ihop alla delar som ryms i ett ämne och det är det som är så härligt. Genom att vara representant för Pennsvärdet vill jag förmedla hur kul det är att vara lärare.

Vad betyder ditt jobb för dig?
– Jag har en lite helig känsla inför jobbet som lärare och så har det alltid varit. Föräldrar som älskar sina barn och vill det bästa för dem, anförtror sina barn till oss lärare. Det är ett förtroende som vi ska förvalta. Det är ett stort jobb.

Pennsvärdet kretsar kring kreativitet, kritiskt tänkande och språk, varför är det viktigt?

– Språket är vägen till att bli en delaktig medborgare – det är hela vår gemensamma värdegrund. Jag tycker det är orättvist om man inte hela tiden visar språkets betydelse för barnen och ger dem chansen att uttrycka sig på alla möjliga sätt. Det är en väg till styrka att ha ett språk. Enligt mig är det skolans första fokus och mitt största uppdrag. Språket hänger starkt ihop med kreativitet som ju bygger på att man känner sig trygg i det man kan. Man vågar inte vara kreativ om man är rädd för att använda sina ord och sin kunskap.


Jenny Söderhjelm Larsson på Östbergaskolan i Älvsjö är årets mottagare av Pennsvärdet. Foto: Karl Gabor


Mottagaren av Pennsvärdet har utsetts av en jury bestående av:
Cecilia Nordström, juryns ordförande
Reza Saleh, juryns sekreterare
Anne-Marie Körling – grundskolelärare och författare av pedagogisk litteratur
Daniel Sjölin – författare och programledare
Stina Wirsén – illustratör och författare
Thomas Nygren – universitetslektor i didaktik, Uppsala universitet. Docent i
utbildningsvetenskaplig historia vid Umeå Universitet
Torkel Klingberg – professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet
Olof Gränström – Project Manager, Gapminder

Pressbilder på Jenny Söderhjelm Larsson finns på Flickr.

Presskontakt: Fanny Siltberg, pressansvarig Berättarministeriet. fanny.s@berattarministeriet.se och tfn 073-682 31 25


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.