2019-02-19 15:41Pressmeddelande

På plats lokalt – följ med till Södertälje!

Södertälje kommun har satsat stort på att utveckla skolan de senaste åren. Berättarministeriet har funnits i Södertälje sedan 2011 då vi öppnade vårt första utbildningscenter i Lunagallerian, granne med stadsbiblioteket. Sju år senare har vi frågat personer som verkar i Södertälje om vad Berättarministeriets verksamhet betyder för staden.

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje
– Skolan är vår högst prioriterade fråga. I skolan finns vår möjlighet att hantera segregation och mildra dess konsekvenser. Berättarministeriet har en verksamhet som stärker det ordinarie skolarbetet i Södertälje genom att väcka nyfikenhet på språk och stärka barnens förmåga till läsande och skrivande.

– Skolan är A och O. Där möter vi alla barn och de har en laglig rätt till likvärdig undervisning. De som inte har stöd hemma ska få det av samhället så att skillnader kan jämnas ut. Så ska skolan fungera i en demokrati.Sebastian, årskurs 8, gör praktik på stadsbiblioteket

– Jag brukade gå till Berättarministeriet när jag var yngre, jag minns till exempel att jag gick dit på höstlovet när det var halloween-tema. Då skrev man skräckinriktade historier, och jag kommer ihåg att jag tyckte om det jättemycket. Det var en kreativ miljö.

– Jag gillar språk och funderar på att gå humanistisk linje med inriktning språk på gymnasiet. Jag tycker det är viktigt med språk och att uttrycka sig för det aktiverar en del av hjärnan som oftast inte används. Vi har lärt oss att vara kreativa och skapa saker genom att berätta. Jag gör nu praktik på biblioteket, eftersom jag gillar böcker, speciellt fantasy och spännande historier. Jag funderar på att bli författare eftersom jag fortfarande tycker om att skriva historier – eller kanske börja jobba på bibliotek.Saad Aziz, pappa till Julia som regelbundet besöker Berättarministeriet
– Jag tror att det är viktigt för barnen att komma till Berättarministeriet för att lära sig läsa, skriva berättelser, lära sig språket. Språket är viktigt för barnens utveckling. Vi brukar komma hit varje onsdag. När min dotter är på Berättarministeriet skriver hon många berättelser. En gång gick vi förbi biblioteket efter att vi varit här, och min dotter visade personalen där vad hon hade skrivit. Hon blir stolt. Hon har fått diplom från Berättarministeriet som visar att Julia är författare.

Foto: Karl Gabor

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.