2018-09-07 12:41Pressmeddelande

På plats lokalt – följ med till Husby!

Berättarministeriet har funnits i Husby sedan 2013 då vi öppnade vårt utbildningscenter på Husby torg, vägg i vägg med biblioteket. Fem år senare har vi frågat personer som bor eller arbetar i området om vad Berättarministeriets verksamhet betyder för dem och för Husby.

 

Fazil Abood, Armans blommor i Husby
– Jag är glad att Berättarministeriet finns i Husby. Det är härligt och roligt med så många barn som kommer och går här över torget för att besöka utbildningscentret.

– Berättarministeriet och de andra verksamheternas närvaro är viktiga för Husby centrum och stärker verkligen området.

 

Paula Bueno, bibliotekarie i Husby
– Jag tror att det betyder jättemycket att ha en kreativ plats för barnen. De verkar alltid vara väldigt nöjda och återkommer ju ofta till er på fritiden. Det verkar också betyda mycket för föräldrarna. Berättarministeriets närvaro väcker garanterat ett intresse hos boende i området.

– Vi får ofta höra direkt från barnen om vad som händer på Berättarministeriet. De kommer många gånger in på biblioteket och är exalterade över vad som har hänt på utbildningscentret. Det är roligt de gånger barnen vill söka mer information hos oss om aktiviteterna de genomfört på Berättarministeriet.

 

Naima Oday, BM-debutant 2018 som deltagit i skolprogram som barn 
– Berättarministeriet har betytt mycket för mig och mitt skrivande. Jag har lärt mig mycket saker som har hjälpt mig med att förbättra mitt skrivande och göra det bättre. All feedback jag fick har fått mig att se mitt skrivande från ett annat perspektiv. Författarskolan har varit en underbar upplevelse för mig.

– I Berättarministeriets program och aktiviteter uppmuntras man till att använda sin fantasi och utveckla kreativitet och kritiskt tänkande. Det är användbart i framtiden.

Om Berättarministeriet
Berättarministeriet är en riktad insats för att stärka lärarna i områden med hög arbetslöshet så länge behovet finns. Vårt uppdrag är att vara ett stöd där det behövs som mest och vi tittar på socioekonomiska faktorer när vi planerar spridningen av våra utbildningscenter. Vi är ett långsiktigt stöd, som finns lokalt på plats i området så länge behovet finns.

 

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.