2023-01-30 11:33Pressmeddelande

Öka intresset för naturvetenskap och forskning

Birgit Rösblad, Jerringfonden och Dilsa Demirbag-Sten, BerättarministerietBirgit Rösblad, Jerringfonden och Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet

Nytt samarbete mellan Jerringfonden och Berättarministeriet 

Socioekonomisk bakgrund inverkar på barns skolgång och blir alltmer avgörande för vilka som tar del av högre utbildning. Jerringfonden verkar för barn och unga med särskilda behov och stöder forskning inom området. Jerringfonden gör nu en riktad satsning för elever i skolor med låga studieresultat genom ett nytt partnerskap med Berättarministeriet. 

 

Vi vet att det är helt avgörande för barn och unga att de går ut skolan med fullständiga betyg. Vi vill tillsammans med Berättarministeriet stimulera barns naturliga nyfikenhet och upptäckarlust. Därför stöder vi Berättarministeriets projekt." Birgit Rösblad, ordförande Jerringfonden. 

 

Genom partnerskapet ska Berättarministeriets kostnadsfria skolprogram Redaktör Schwartz Forskningsresa erbjudas till fler grundskolor med låga studieresultat. Programmet har utvecklats och genomförts sedan 2019 med Karolinska Institutet och med stöd av Cancerfonden. Inom ramen för samarbetet ska programmet spridas till fler lärosäten och därmed fler skolor. Partnerskapet kommer att pågå under tre år.

 

Skolprogrammet syftar till att främja barns lust och nyfikenhet för naturvetenskap och forskning, sänka trösklarna till den akademiska världen för elever som ofta kommer från familjer utan utbildningstradition och stärka elevernas språk- och ämneskunskaper i svenska och naturvetenskap. En målsättning med det nya samarbetet är också att öka elevernas tillgång till de demokratiska samhällsinstitutioner som lärosätena utgör.  

 

Alla barn har rätt att få det stöd och den hjälp de behöver för att själv kunna forma sitt liv. Socioekonomisk utsatthet påverkar barnens framtidsutsikter och psykiska hälsa. Vi är glada och tacksamma över att Jerringfonden ger Berättarministeriet förtroendet att verka för att än fler barn ska kunna blir arkitekter för sina liv.Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet. 

 

Jerringfonden är en stiftelse som stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet. 

 

Berättarministeriet är en riktad demokratiinsats med över tio års erfarenhet av, och beprövad metodik för, att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index genom att utveckla och erbjuda kreativa skolprogram i samarbete med lärarna. 

 

 

Kontaktpersoner: 

Maria Wallin, Berättarministeriet, 0736-823120, maria.w@berattarministeriet.se 

Nina Schwerin, Jerringfonden, 073-5054973 info@jerringfonden.se 

 

Talespersoner: 

Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet 

Birgit Rösblad, ordförande Jerringfonden 

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Maria Wallin
Institutansvarig
Maria Wallin