2019-01-31 15:38Pressmeddelande

Nytt utökat samarbete med Stockholms stad

Den 31 januari klubbades beslutet igenom om ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, mellan Berättarministeriet och Stockholms stad. Samarbetet innebär en mer långsiktig finansiering och möjliggör ett fördjupat stöd till lärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden.

 

– Tyvärr är det inte alla barn som får med sig läsvanor hemifrån. Det är viktigt att det finns fler aktörer än skolan som arbetar för att väcka barns läs- och skrivlust. Språket är centralt för barns kunskapsutveckling. Jag är glad att Stockholms stad är Berättarministeriets huvudpartner, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholm.

– Berättarministeriet är en riktad demokratisk insats för att motverka effekterna av socioekonomisk segregation på barns skolgång. Vi är ett stöd för lärarna och ser det nya avtalet med Stockholms stad som ett välkommet mandat att fördjupa och utveckla det stödet. Vi möter dagligen lärare som hanterar konsekvenserna av en starkt segregerad skola, och ser det tydliga behovet av progressiva och konstruktiva krafter för att vända utvecklingen. Skolan är en av de viktigaste samhällsinstitutionerna och vi välkomnar de tydliga kraven som staden ställer och det utvecklade uppdraget som förtroendet från staden för med sig, säger Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten om det nya avtalet.

Samarbetet mellan Stockholms stad och Berättarministeriet löper över tre år.

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.