2023-04-18 13:15Pressmeddelande

Ny jury utser 2023 års mottagare av Pennsvärdet

Anna Ekström och Pavlina Spanos, mottagare av Pennsvärdet 2019.Anna Ekström och Pavlina Spanos, mottagare av Pennsvärdet 2019.

Berättarministeriets lärarpris Pennsvärdet delas årligen ut till en lärare, verksam på en skola med högt socioekonomiskt index, som genom sin undervisning stärker sina elevers språkutveckling, kreativitet och kritiska tänkande. Nomineringen är öppen till den 10 maj. Priset delas ut av skolminister Lotta Edholm vid en ceremoni på internationella lärardagen, den 5 oktober.

Årets jury består av Anna Ekström – fd utbildningsminister, AnnChristin Rothstein – skolledare och lärare, Caroline Hatcher – förra årets Pennsvärdmottagare, Cecilia Nordström – styrelseordförande Berättarministeriet, Ingela Korsell – författare, Niklas Brismar Pålsson – lärare, och Sanna Horn – program- och volontäransvarig Berättarministeriet.

”Jag har sett många kortsiktiga projekt flamma upp och dö i skolans värld. Berättarministeriet är stabilt och proffsigt - och på barnens villkor. Därför tackade jag ja till att ingå i juryn för Pennsvärdet. Jag vill hylla den vanliga, hårt arbetande, professionella läraren, och det gör Pennsvärdet. Det finns en tendens att lärare blir antingen helgonförklarade eller utskällda. I verkligheten är lärare hårt arbetande, välutbildade, professionella individer med hjärtan som klappar för barnen, för yrket och för skolan. Och det räcker!”  säger Anna Ekström, tidigare utbildningsminister och generaldirektör för Skolverket.

Lärare i socioekonomiskt utsatta områden arbetar under förutsättningar som ställer stora krav på deras professionella kompetens och engagemang. De är en ovärderlig förebild för sina elever. Pennsvärdet är Berättarministeriets sätt att hylla den yrkeskår som har en av de viktigaste rollerna i ett demokratiskt samhälle, och uppmärksamma exempel på lärare vars pedagogiska hantverk både inspirerar och imponerar. Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i skolor med högt socioekonomiskt index med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Bodil Unenge
Kommunikationsansvarig
Bodil Unenge