2018-10-02 14:06Pressmeddelande

Nobel Center och Berättarministeriet inleder samarbete

I år inleds ett samarbete mellan Berättarministeriet och Nobel Center i samband med konferensen Nobel Prize Teacher Summit den 5 oktober. Samarbetet innebär bland annat en breddning av Berättarministeriets medverkan i arrangemanget men kommer att kretsa kring en rad olika frågor rörande lärande och utbildning.


Berättarministeriet och Nobel Center inleder ett samarbete med syfte att skapa fler möjligheter till fortbildning för lärare verksamma i socioekonomisk utsatta områden. Ett startskott för samarbetet blir Nobel Prize Teacher Summit, där Berättarministeriet kommer att medverka i programmet.

”Nobel Prize Teacher Summit bygger på en övertygelse om att lärare världen över formar framtidens samhälle och att det är i klassrummet som nästa generation engagerade medborgare formas. Initiativet är en unik plattform för kunskapsutbyte och ett forum för högintressanta diskussioner inom skola och utbildning. Vi vill knyta till oss aktörer som delar de prioriteringarna. Berättarministeriet har under lång tid verkat som ett relevant och nyskapande stöd för lärare som arbetar i skolor med stora utmaningar. Vi är glada över deras bidrag och ser fram emot att utveckla samarbetet”, säger Annika Hedås Falk, utbildningschef på Nobel Center.

Nobel Prize Teacher Summit samlar årligen Nobelpristagare, forskare och lärare från hela världen under en heldagskonferens i Stockholm, denna gång på temat Teach Love & Understanding. Under årets konferens kommer Berättarministeriet att arrangera ett seminarium på temat The comeback of the humanities och delta i panelsamtalet A voice of one’s own som kretsar kring att stärka elevers förmåga och lust till att uttrycka sig själva.

OM NOBEL PRIZE TEACHER SUMMIT
Nobel Prize Teacher Summit är en del av en lång rad aktiviteter som arrangeras i samband med tillkännagivandet av årets Nobelpris under perioden 1–8 oktober. Under en heldag möts Nobelpristagare, forskare, fredskämpar och lärare från hela världen. Årets tema är Teach Love & Understanding och fokuserar på frågor kring skolans roll i att främja demokrati, tolerans och hållbar utveckling.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.