2022-08-30 07:00Pressmeddelande

Lärarnas röster om pandemins effekter

Hur har pandemin påverkat våra barns skolgång?

Berättarministeriet har tillsammans med Ramboll genomfört en kvalitativ intervjustudie med låg- och mellanstadielärare på skolor med högt socioekonomiskt index. Vad säger lärarna om pandemins påverkan på undervisningen och elevernas språk- och kunskapsutveckling? Hur ser lärarnas behov av kompetensutveckling ut? Vad behövs för att stärka skolans kompensatoriska uppdrag i pandemins spår?

Välkommen att delta på lunchseminarium med rapportsläpp, torsdag 1 september kl 12-13. Du kan vara med fysiskt eller digitalt. Plats Strandvägen 7 A, salong 300, Stockholm. Anmäl dig här.

Förutom presentation av rapporten bjuder vi på ett panelsamtal med representanter från Skolverket, Karolinska Institutet och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Moderator är Per Kornhall.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Ammi Cederström
Projektledare institut
Ammi Cederström