2020-12-08 17:28Pressmeddelande

Lärarens och skolledarens demokratiska uppdrag – ta del av Berättarministeriets seminarium

Under Berättarministeriets lunchseminarium om lärarens och skolledarens demokratiska uppdrag hyllades läraren Eva Högberg från Göteborg. Avgörande insatser för skolan i socioekonomiskt utsatta områden liksom skolans bildningsuppdrag lyftes. 

Seminariet tillägnades läraren Eva Högberg, för hennes viktiga pedagogisk insats för sina elever på Långmosseskolan i Göteborg. Eva var i år nominerad till Berättarministeriets lärarutmärkelse Pennsvärdet. Hon beskriver sitt arbete och vad som är avgörande i mötet med eleverna för att få dem att lyckas med sin skolgång.

– Jag måste hämta upp alla elever först, så jag börjar där alla förstår, då har jag med mig gruppen. Sen, i själva arbetet som eleverna gör, så kan jag dela in eleverna i grupper där någon är starkare och någon mittemellan och någon som behöver mycket stöttning, då kommer de fram till målet tillsammans, beskriver Eva under seminariet.

– Alla barn vill kunna och jag måste visa de på vilket sätt de ska kunna, och på vilket sätt de kan lära sig. Alla vill.

Journalisten och författaren Per Svensson, årets mottagare av Torgny Segerstedts Frihetspennan, inledde seminariet på temat skolan som hemvist för bildning och skolans uppdrag att fostra nästa generations autonoma och demokratiska individer.

– Man behöver inte förbli den man är. Man kan öppna dörrarna till historien, kulturen, litteraturen, vetenskapen, världen. Låta sig förvandlas till någon, eller något, man på förhand inte visste att man kunde bli. Det menar jag är skolans stora uppgift.

Anders Duvkär, chef för skolans organisation och ledning på Skolverket berättade vilka insatser som Skolverket gör och planerar för lärare och skolledare.

– Jag vill poängtera två saker vi har gjort, och som jag verkligen hoppas att vi fortsätter med nästa år: det ena är samverkan med Berättarministeriet vad gäller fortbildning för rektorer i områden med stora utmaningar. Det andra är det nätverk för rektorer som vi startat upp i Göteborg tillsammans med Åsa Hirsh på Göteborgs Universitet. Vad kan de rektorerna lära av varandra och hur kan man jobba med styrningen på de här skolorna? Detta är de två viktigaste insatserna vi gör för fortbildning av rektorer.

Åsa Hirsh, universitetslektor och utbildningschef för rektorsprogrammet på Göteborgs Universitet, medverkade också och svarade bland annat på frågan hur dagens utbildning av rektorer speglar den verklighet som rektorerna möter?

-De som går rektorsutbildningen jobbar i väldigt skilda verkligheter. Det är helt centralt i rektorsprogrammets kurser att likvärdighetsbegreppet ska synas, höras och speglas igenom alla våra kurser. Det är oerhört viktigt att synliggöra och spegla de olika verkligheter som finns. Alla är faktiskt inte ens medvetna om vilka olika verkligheter som finns och hur det kan se ut, sa Åsa Hirsh.

Se hela seminariet här!


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.