2020-06-08 16:10Pressmeddelande

Krav på statligt stöd till skolor där elever halkat efter på grund av covid-19

”Den svenska skolan är varken god, jämlik eller uppfyller sitt kompensatoriska uppdrag, och det kommer bli än tydligare efter coronakrisen.”

Så lät det när Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten intervjuades av Sveriges radio. Berättarministeriet ser en oroande utveckling där skolan i socioekonomiskt utsatta områden riskerar en tung hösttermin om inte extra resurser omedelbart sätts in. Lärare har nu framför sig en termin där mycket ska hinnas ikapp efter våren, på mycket begränsad tid. För att göra det behöver de stöd och uppslutning av det omgivande samhället och deras elever behöver fler vuxna alternativ som visar att omvärlden bryr sig och vill stötta. Lyssna på inslaget här. 

Stiftelsen Berättarministeriet vill därför se att staten går in och stöttar de skolor där elever halkat efter i undervisningen under coronakrisen. Vi ser redan oroande exempel från våra upptagningsområden, i Husbygårdskolan är det ungefär 15 barn som kommer att behöva gå om sin årskurs, vilket är betydligt fler än vanligt då det brukar röra sig om 2-3 elever.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.