2020-09-25 16:17Pressmeddelande

Klassresan nu och då – nytt avsnitt av podden Universum

Åtminstone en sak har journalisten, författaren och historikern Åsa Linderborg och Berättarministeriets grundare Dilsa Demirbag-Sten gemensamt; de har båda gjort en klassresa. I det här avsnittet av Berättarministeriets Universum frågar vi oss hur deras möjligheter till att göra en klassresa hade varit om de idag varit sex år och precis börjat skolan. En av dem tror att hon hade gjort om samma klassresa nu, 40 år senare, den andra tror inte att det hade varit möjligt.

Lyssna på avsnittet Klassresan nu och då på Spotify, Acast eller i podcaster.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.