2018-02-15 13:06Pressmeddelande

Ibrahim Baylan på besök!

Den 14 februari besökte samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Berättarministeriets utbildningscenter i Södertälje för att lära sig mer om hur verksamheten arbetar för att motverka effekten som socioekonomiska klyftor har på barns skolgång.


Vid besöket meddelade ministern även att regeringen planerar att ge civilsamhället möjlighet att söka statliga pengar för insatser mot segregation.

”Civilsamhället gör ovärderliga insatser för att lösa svåra samhällsutmaningar såsom segregationen. Jag har under mitt besök sett hur Berättarministeriet samarbetar med skolor i socioekonomiskt utsatta områden för att stötta lärare, och hur många engagerade volontärer uppmuntrar varje enskilt barn i sitt berättande. Att stärka civilsamhällets insatser ger mångfalt tillbaka till samhället”, säger Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister.

Det finns idag möjlighet för kommuner och landsting att ansöka om medel från Delegationen mot segregation. Pengarna, cirka 50 miljoner kronor 2018, följt av 75 miljoner från och med nästa år, planeras från och med april 2018 att även kunna sökas av civilsamhällesorganisationer.

”Vid ministerns besök samtalade vi om vikten av tresektoriell handlingskraft och den allt större roll som civilsamhället spelar i att lösa gemensamma samhällsutmaningar”, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet. ”Samtliga aktörer i samhället behöver utforska nya lösningar och samverka mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn. Berättarministeriet välkomnar därför regeringens satsning på att lyfta in civilsamhället som en del i långsiktiga åtgärder mot segregation.”

Samordningsminister Ibrahim Baylan medverkade när elever från klass 2:3 på Oxbacksskolan skrev inledningen av en bok tillsammans.

 

https://youtu.be/WKt89midaMw


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.