2019-06-03 15:00Pressmeddelande

Hyllad koreograf skänker intäkter

Ohad Naharin, hyllad israelisk koreograf, kommer till Göteborgsoperans dansfestival den 8 juni för en workshop i dansspråket Gaga. Biljettintäkterna från workshopen har han valt att skänka till Berättarministeriet.

”Det är oerhört hedrande att en av världens främsta och mest hyllade koreografer vill stärka Berättarministeriets arbete för en jämlik utbildning”, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet.

Gaga är en dansteknik, eller ett rörelsespråk, utvecklat av Ohad Naharin. Workshopen den 8 juni kräver inte några förkunskaper.

Tid och plats:  8 juni Idrottshögskolans sporthall i Göteborg 12.30 – 13.30
Biljetter hittar du på Göteborgsoperan Biljettforum

Foto: Ascaf


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.