2019-03-14 15:43Pressmeddelande

Helene Odenjung – “Berättarministeriet är stor inspiration för lärarna”

Tisdagen den 5 februari besökte Helene Odenjung ordförande i Göteborgs grundskolenämnd och 1.e vice ordförande ikommunstyrelsen (L) Berättarministeriets Utbildningscentrum och Världslitteraturhuset i Göteborg.

Verksamheten har varit igång i drygt ett år och strategisk ledare i Göteborg, Maria Wallin berättade om Berättarministeriets viktiga uppdrag som stöd för lärarna och vikten av volontärernas engagemang.

I Göteborg har eller ska 31 av 38 skolor i vårt upptagningsområde besöka vårt utbildningscenter under vårterminen 2019 och 9 av 10 intygar att metoden är ett stöd i undervisningen och rekommenderar gärna en kollega att besöka Berättarministeriet.

Maria Wallin betonade värdet av volontärernas arbete att möta eleverna och citerade en av lärarna som deltagit med sin klass under våren:

”Det var väldigt spännande att som lärare få observera och se hur eleverna fungerar med andra vuxna. Tack för ert fina engagemang och att ni verkligen tog vara på alla elevers kunskap.”
.
Helene Odenjung ser mycket positivt på Berättarministeriets verksamhet.
– Det är ett bra komplement och stor inspiration för lärarna. Att stimulera barns fantasi och utveckla språket är så viktigt, säger Helene Odenjung.

Besöket avslutades med en rundvandring i Världslitteraturhuset.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.