2018-03-19 13:18Pressmeddelande

Helene Hellmark Knutsson på besök

Foto: Karl GaborFoto: Karl Gabor

Den 16 mars besökte ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Berättarministeriets utbildningscenter i Husby. Syftet med besöket var att få en djupare inblick i Berättarministeriets verksamhet och ta del av organisationens erfarenheter av att jobba i nära samarbete med lärare i socioekonomiskt utsatta områden.


– Berättarministeriets uppdrag är att vara ett stöd för lärarna i de områden där vi arbetar. Det finns ett tydligt samband mellan en likvärdig skola, socioekonomisk rörlighet och medborgarnas tilltro till demokrati och lärarens roll i det sammanhanget är ovärderlig. Det ligger i allas vårt intresse att ta tillvara på det enorma engagemang och den kunskap som lärarna besitter. Vårt ansvar är att ge lärarna allt stöd de vill ha och behöver för att stärka deras viktiga uppdrag och mandat, säger Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson var under fredagsmorgonen med och välkomnade klass 2B från Elinsborgsskolan till Berättarministeriet och medverkade när eleverna skrev inledningen till en bok tillsammans. Under besöket kretsade samtalet kring lärarens särskilda roll och villkor samt vikten av att skapa goda förutsättningar för professionen att växa och stärkas framöver.

– Läraryrket är ett av de viktigaste uppdragen i ett demokratiskt samhälle och en absolut förutsättning för att en god och jämlik utbildning ska komma alla till del. Jag vill vara med och bygga ett Sverige där lärarprofessionen har den höga status det förtjänar. Berättarministeriet gör ett viktigt arbete för att stötta lärare i de områden där förutsättningarna är extra utmanande, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.