2018-03-12 13:16Pressmeddelande

Här är juryn som avgör vem som får Pennsvärdet 2018

Pennsvärdet är en utmärkelse som tilldelas en lärare som i en nyskapande och framåtlutad anda, genom en pedagogisk gärning främjar elevernas kunskapsutveckling, kreativitet och kritiska förmåga. Här presenteras den jury som kommer att utse mottagaren av Pennsvärdet 2018.Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik, Uppsala universitet. Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet
Nygrens breda forskningsintresse omfattar bl.a. utbildning för internationell förståelse, historiskt tänkande, digital kompetens, kritiskt tänkande och MR. Nygren leder nu en granskning av ungas nyhetsflöden med stöd från Vinnova och Uppsala universitet tillsammans med Vetenskap & allmänhet, Rise interactive, lärare och 6000 skolungdomar.

Anne-Marie Körling, grundskolelärare och författare inom pedagogisk litteratur
Körling har arbetat som pedagogisk sakkunnig, lärarutbildare, handledare i undervisningsutveckling, expert för Skolverket och haft uppdrag för Skolinspektionen. Körling tilldeladesSvenska Akademiens svensklärarpris år 2006 och året därpå mottog hon Microsofts innovativa lärarpris Sverige. Åren 2015–2017 verkade Anne-Marie Körling som Sveriges läsambassadör.

Stina Wirsén, illustratör och författare
Utbildad vid Konstfack i Stockholm och har varit tecknare på DN i över tio år. Hon har genom åren mottagit en rad priser för sina illustrationer och har bidragit till att illustrationen fått en stärkt ställning inom dagspressen. Som illustratör har hon växlat mellan olika genrer som mode,litteratur och psykologi med mera. Hon har bland annat gjort illustrationer till ABC-böcker, antologier samt text- och bilderböcker.

 

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet

Klingbergs forskning om barns utveckling, läsning, matematik och träning av hjärnan befinner sig i internationell framkant och han har erhållit flera priser, såsom Gustafssons och Axel Hirsch pris. Klingberg är författare till böckerna Den översvämmade hjärnan, Den lärande hjärnan och Hjärna, gener och jävlar anamma.

 

 

 

Olof Gränström, Project Manager, Gapminder
Statsvetare med en bakgrund som lärare, utbildare och konsult. Tidigare har Gränström tagit fram utbildningsmaterial för till exempel Nobelmuseet. Han har föreläst i en rad olika sammanhang; på OECD:s årliga konferens för lokal utveckling, The Baltic Sea Summit och SETT Stockholm 2017. Han verkar för att öka förståelse om världen och ge ramverk, berättelser och modeller som utvecklar en faktabaserad världsbild.

 

 

Daniel Sjölin, författare och programledare
För uppdraget som programledare på Babel, SVT, tilldelades Sjölin 2008 Örjan Lindbergerpriset för att ha gjort “den goda litteraturen tillgänglig för en bred publik”. Han har även varit litteraturkritiker för bl.a. Svenska Dagbladet och BLM, samt redaktör för tidskriften Lyrikvännen. Sjölin nominerades till Augustpriset 2007 för Världens sista roman. Han är sedan 2012 hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

 

 

 

Reza Saleh, strategisk ledare program och utbildning, Berättarministeriet
Har utvecklat Berättarministeriets samtliga skolprogram. Hon är i grunden utbildad gymnasielärare i bild, media och historia. Reza Saleh har bland annat arbetat på International Baccalaureate på Katedralskolan Uppsala samt som informatör och utbildare i ett samverkansprojekt mellan Finansinspektionen, Folkuniversitetet och Konsumentverket.

Cecilia Nordström, ordförande för Pennsvärdets jury
Har sedan 2004 jobbat med Tällberg Foundation och är verksamhetsansvarig. Nordström bodde under många år i USA och har en bred bakgrund med uppdrag för företag inom finansiella tjänster och tillverkningsindustrier. Idag är Nordström även styrelseordförande för Raoul Wallenberg Academy och stiftelsen Berättarministeriet.

 

 

Pressbilder på samtliga juryledamöter hittar du på Flickr.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.