2019-06-14 15:08Pressmeddelande

Generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten tilldelas KTH:s stora pris!

Berättarministeriets generalsekreterare tilldelas KTH:s stora pris för sitt arbete med Berättarministeriet. 

Priset delas årligen ut till en person som genom epokgörande insatser eller upptäckter och skapande av nya värden, särskilt inom teknik men även inom vetenskap och konst, främjar vårt folks välstånd. Tidigare pristagare är bland annat Max Tegmark, Hans Rosling och Robyn. Såhär säger Berättarministeriets generalsekreterare om nyheten:

 

– Det känns omtumlande, hedersamt och otroligt ärofyllt att tilldelas det här priset. Det får mig att reflektera över det jag gör. Man ska vara försiktig med krigsmetaforerna, men nog ser jag mig ändå som en soldat i demokratins tjänst och det genomsyrar hela Berättarministeriets arbete. Utbildning är ryggraden i en välfungerande demokrati och Berättarministeriet finns till för att tjäna kåren som bär upp skolan, nämligen lärarna. Det här priset kommer hjälpa oss i vårt fortsatta arbete att göra just det.

Priset delas ut vid Promotionen i Stockholms konserthus i november och tilldelas Dilsa Demirbag-Sten med följande motivering:

“Med en stark och inspirerande övertygelse om att kunskap och kritiskt tänkande är avgörande för samhällsutvecklingen har Dilsa Demirbag-Sten gått från ord till handling. Genom ett gediget engagemang har hon lyckats kombinera socialt entreprenörskap med synen på utbildning som en såväl rättighet som möjlighet – genom skapandet av Berättarministeriet. Ministeriet är inte bara en dörröppnare till högre utbildning utan i förlängningen även en fråga om demokrati. Dilsa Demirbag-Sten är en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris.”

OM PRISET

KTH:s stora pris har delats ut sedan 1945 och uppgår i år till 1,2 miljoner kronor. Medlen kommer från avkastningen ur Stiftelsen KTH:s stora pris ur 1944 års donation som skapades av en anonym givare. Priset ska tilldelas en svensk medborgare som genom epokgörande insatser eller upptäckter och skapande av nya värden, särskilt inom teknik men även inom vetenskap och konst, främjar vårt folks välstånd.

Berättarministeriet har sedan tidigare ett samarbete tillsammans med KTH, det kan du läsa mer om här.

Mer information om KTH:s stora pris hittar du här.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.