2019-01-30 15:34Pressmeddelande

Från lärare till volontär på Berättarministeriet

När mellanstadieläraren och lärarutbildaren Per Forssell efter många år i skolans tjänst gick i pension ville han inte lämna lärandets värld bakom sig. Nu ägnar han sin nyvunna tid åt att stärka barns relation till det skrivna ordet som volontär på Berättarministeriet.

Per Forssell bor i Stockholm och är sedan två år tillbaka regelbunden volontär i Berättarministeriets utbildningscenter. På så vis kombinerar han sitt intresse för språkundervisning med sitt samhällsengagemang.

– Det roligaste med att vara lärare var att få jobba nära barn och ta del av deras fantasi och utveckla deras skrivande. Språket ger oss tillträde till olika delar av samhället, men det kan också bromsa tillträdet. Därför är det viktigt att jobba med barns språk och börja redan tidigt när de har lätt för att ta till sig det.

Per finner stor glädje i att möta barnen i utbildningscentret och pratar med en värme som inte går att ta miste på om den fina balansen i att hitta rätt nycklar för att få varje barn att uttrycka just sin berättelse. Med tiden har han utvecklat många olika knep och metoder för att få kreativiteten att lossna, gemensamt för de alla är att vara närvarande i stunden, att vara intresserad på riktigt.

– På Berättarministeriet träffar eleverna vuxna som söker kontakt och är beredda att lyssna på och uppmuntra dem. Det tror jag är viktigt för barnen.

Per längtar inte tillbaka till heltidsjobbet på skolan, men drivs av glädjen att jobba tillsammans med barn och att se deras självförtroende växa medan de upptäcker språkglädje. För honom ger volontärskapet mening på många plan. Han vet att de gör en viktig insats.

– Jag går till Berättarministeriet med glädje och går härifrån med större glädje. Volontärskapet lockar mig för att jag vill göra något som är meningsfullt. Det är både meningsfullt och roligt med sociala kontakter med barn och unga. Förhoppningsvis är det också utvecklande för barnen att få dela den stund som jag kan bidra med när vår fantasi möts.

Om volontärskapet

Att vara volontär på Berättarministeriet är ett enkelt men viktigt uppdrag. Du arbetar sida vid sida med våra medarbetare och hjälper oss att peppa, inspirera och stärka barnens självkänsla under sitt besök hos oss. Som volontär blir du en viktig förebild som ger fler barn möjlighet att upptäcka språkets kraft – en samhällsbyggare.

Vem passar som volontär?
Vi söker dig som är samhällsengagerad, tycker om att interagera med barn och har möjlighet att vara med på volontärpass under dagtid. Du måste vara minst 18 år för att få vara volontär hos oss.

Så blir du volontär!
1. Registrera dig här för att kunna anmäla dig till grundutbildningen
2. Begär ett utdrag från polisens belastningsregister – ta sedan med det i oöppnat kuvert till oss!
3. Läs och skriv under våra etiska riktlinjer
4. Efter genomförd utbildning bokar vi in dig på dina två första volontärpass.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.