2024-03-05 15:36Pressmeddelande

Forskarglädje i centrum!

Undersökning av DNAForskning pågår! Här utvinner elever DNA ur banan. Fotograf: Karl Gabor

Forskare bjuder in femteklassare till Karolinska Institutet

Karolinska Institutet vill inspirera och uppmuntra barns intresse för forskning och innovation. Därför har de bjudit in klass 5 från Akalla grundskola i Järva till en dag i forskningens tecken. Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernerson närvarar för att passa på och träffa barnen och ta del av deras fantasi, tankar och funderingar. En gemensam egenskap mellan barnen och forskarna är förmågan att tänka kreativt, fantasifullt och i nya banor – vilket krävs för att finna ny kunskap. Att bjuda in barnen till universitetet uppmuntrar till högre studier, och är ett sätt för KI att sprida kunskap och stärka relationen mellan samhället och akademin. 

Sedan 2019 har Karolinska Institutet och Berättarministeriet, med stöd av Cancerfonden, utvecklat och erbjudit skolprogrammet Redaktör Schwartz forskningsresa. Programmet riktar sig till mellanstadiet, löper över en hel termin och är kopplat till läroplanen i svenska och NO. Skolprogrammet bidrar till KI:s mål att skapa kontaktytor mellan akademi och grundskola och att sänka trösklarna till högre utbildning samt öka intresset för naturvetenskap och forskning. 

För mer information om KI och samarbetet med Berättarministeriet, kontakta Matti Nikkola, universitetslektor. E-post matti.nikkola@ki.se, tel 08-524 829 40.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi stöttar lärare i skolor med högt socioekonomiskt index med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Våra utbildningscenter finns på Värnhem i Malmö, i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Skolor som ligger nära våra utbildningscenter kan välja att inleda ett program med besök på utbildningscentret. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Bodil Unenge
Kommunikationsansvarig
Bodil Unenge