2020-04-10 15:57Pressmeddelande

Förlängt datum för tillfällig stängning på grund av Covid-19.

Berättarministeriet förlänger den tillfälliga stängningen av all programverksamhet, preliminärt fram till och med den 5 maj. Bakgrunden till beslutet är de restriktioner som ansvariga myndigheter har förordat avseende smittspridningen av det nya coronaviruset. Det finns ingen känd smitta i verksamheten men vi är måna om att ta vårt samhällsansvar och sätter våra volontärers, skoleleverns och medarbetares hälsa i första rummet. Vi följer utvecklingen nära och noggrant och kommer uppdatera löpande kring nya beslut kring verksamheten. Vi jobbar just nu för att hitta innovativa lösningar för att fortsätta vara ett stöd för lärarna och eleverna i våra upptagningsområden.

För att hålla dig uppdaterad kring den senaste tillförlitliga informationen angående det nya coronaviruset rekommenderar vi:


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.