2021-04-08 16:40Pressmeddelande

Föreläsning och paneldiskussion i samarbete med Folkuniversitetet!

Kan vi vaccinera samhället mot gängkriminalitet?


Hur kan skolan fungera som förebyggande insats mot gängkriminalitet?

Skolan präglas idag av ojämlikhet, och många elever hamnar i ett utanförskap istället för att bli fullvärdiga samhällsmedborgare. Kan en mer jämlik skola förebygga gängkriminalitet?  

Torsdagen 29 april är det äntligen dags för ännu en föreläsning i samarbete med Folkuniversitetet!
I denna föreläsning och paneldiskussion utforskas den avgörande roll som skolan kan spela när det gäller att förhindra att barn och unga dras till och fastnar i kriminalitet.

Föreläsningen hålls av Ingvar Nilsson, nationalekonom och författare till boken “Utanförskapets pris”. Under paneldiskussionen kommer vi dessutom att gästas av kriminologen Camila Salazar Atías, som till vardags arbetar med Fryshusets avhopparverksamhet. Samtalet modereras av Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.


Datum:
 29 april 18.00 – 19.15
Plats: Föreläsningen är helt digital och kommer att hållas över Zoom.

För er som är volontärer på Berättarministeriets så finns det ett antal prioriterade platser så uppge vid anmälan om ni är volontärer för att säkra er plats!

Läs mer och anmäl er här!

Kontaktperson:
Amanda Olsson
amanda.o@berattarministeriet.se


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.