2023-01-09 08:00Pressmeddelande

Fler barn ska lyckas med sin skolgång

Erika Lanner, Nobel Prize Museum och Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet.Erika Lanner, Nobel Prize Museum och Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet.

Unikt samarbete mellan Nobelprismuseet och Berättarministeriet

Nobelprismuseet och Berättarministeriet inleder ett samarbete för att stärka förutsättningarna för elever i skolor med låga studieresultat att kunna lämna grundskolan med gymnasiebehörighet. Samarbetet kommer att pågå i tre år med start i januari 2023.

Nobelprismuseet välkomnar sedan många år skolklasser till oss i Gamla stan. Vi erbjuder också lektionsmaterial och olika former av vidareutveckling för lärare. Genom samarbetet med Berättarministeriet vill vi fortsätta att bidra till en positiv samhällsutveckling med ett tydligt fokus på att uppmuntra och stärka lärare och elever i skolor med stora behov” säger Erika Lanner, museichef på Nobelprismuseet.

Parterna ska utarbeta och erbjuda kostnadsfria skolprogram till skolor med högt socioekonomiskt index som genom lustfyllt lärande bland annat stärker elevernas språk- och ämneskunskaper. Skolprogrammen är kompetensutvecklande och avser därmed även att stärka lärarens utveckling vid sidan av deras direkta undervisning.  Samarbetet syftar även till att skapa en kontaktyta för eleverna till demokratiska samhällsinstitutioner och öka tillgängligheten till kultur och vetenskap för elever som ofta kommer från familjer som saknar utbildningstradition.

”Skolan är den enskilt viktigaste samhällsinstitutionen för att kultivera och säkra demokratiska värden i samhället. En lyckad skolgång är helt avgörande för att barn, framförallt i utsatthet, ska ges förutsättningar att bli aktiva samhällsmedborgare med kreativt och kritiskt tänkande som grund. Vi är stolta över samarbetet med Nobel Prize Museum, vars exceptionella ställning och ämneskunskap möjliggör ett unikt stöd för elevers språk- och kunskapsutveckling.” Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet

Nobelprismuseet vill, med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområde, ta upp vår tids stora frågor och visa hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med uställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal skapas engagemang för en bättre värld.

Berättarministeriet är en riktad demokratiinsats med över tio års erfarenhet av och beprövad metodik för att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index genom att utveckla och erbjuda pedagogiska skolprogram i samarbete med lärarna.

Projektet finansieras av Erling Persons stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och inleds under 2023.

 

Kontaktpersoner för media:

Rebecka Oxelström, Nobelprismuseet, 08-122 084 45, rebecka.oxelstrom@nobelprize.org

Maria Wallin, Berättarministeriet, 0736-823120, maria.w@berattarministeriet.se

Talespersoner:

Erika Lanner, Museichef Nobel Prize Museum

Dilsa Demirbag-Sten, Generalsekreterare Berättarministeriet


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i skolor med högt socioekonomiskt index med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Maria Wallin
Institutansvarig
Maria Wallin