2022-03-18 08:23Pressmeddelande

Fantasiexperter hjälper forskarna på Karolinska Institutet

Framtidens forskare intar Karolinska Institutet. Efter pandemin med hemarbete behövs fantasiexperterna mer än någonsin!

Den 7 april kommer en fjärdeklass från Skönstaholmsskolan till Karolinska Institutet. Eleverna kommer tillsammans med doktorander lösa vetenskapliga problem, och KI:s rektor är med för att ta del av upptäckterna. Doktoranderna är alla mycket nyfikna på vad klassen kan bidra med för att hjälpa dem hitta nya idéer!

Med stöd av Cancerfonden har Karolinska Institutet och Berättarministeriet sedan 2019 ett skolprogram tillsammans – Redaktör Schwartz forskningsresa. Programmet löper över en hel termin och är kopplat till läroplanen i svenska och NO. Skolprogrammet bidrar till KI:s mål att skapa kontaktytor mellan akademin och grundskola och sänka trösklarna till högre utbildning. Redaktör Schwartz forskningsresa breddar rekryteringen och ökar intresset för naturvetenskap, forskning och högre utbildning för skolelever i områden med högt socioekonomiskt index.

”Barn är födda uppfinnare och utforskare. De är lika smarta, engagerade och nyfikna överallt, att inte alla når till lärosätena handlar bara om ojämlika förutsättningar. Därför vill vi att universitetet inte ska vara en abstrakt plats, utan en plats de har tillgång till.” Eva Hedlund, professor i neurokemi vid Stockholms universitet


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska skolprogram som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Bodil Unenge
Kommunikationsansvarig
Bodil Unenge