2018-02-12 13:02Pressmeddelande

Engagemanget sitter i väggarna

Lördagen den 11 november 2017 slog vi upp portarna till Berättarministeriet i Göteborg. Etableringen har blivit verklighet tack vare lösningsorienterade hantverkare, handlingskraftiga partner och entusiastiska volontärer.

Planerna att öppna Berättarministeriet i Göteborg har funnits hos oss under en längre tid och när partner från näringslivet ville satsa och Göteborgs Stad ingick ett IOP – Idéburet offentligt partnerskap blev idén verklighet. När byggdammet lagt sig välkomnade vi skolklasser från Angered och Östra Göteborg som genast visade stor entusiasm. Maria Wallin, Strategisk ledare för Berättarministeriet i Göteborg, konstaterar att den viktigaste byggstenen under etableringen har varit engagemang.

– Det har varit fantastiskt att se hur varje person som varit en del av projektet har förstått vår ambition och gått in för den helhjärtat, säger hon.

Förutom Göteborgs Stad samarbetar Berättarministeriet med Serneke GroupStenastiftelsen och Platzer Fastigheter, som äger lokalerna. Pontus Bern (Platzer Fastigheter) är projektledare.
– Att bygga om en lokal för Berättarministeriet var både spännande och annorlunda. Hemliga dörrar och ”grön utan sol-dusch” är inte något som vi är vana vid att stöta på i ombyggnationsprojekt. Att nu få se barnen med glädje gå in i lokalen och få ta del av allt detta känns jättekul. För mig kändes det självklart att bli volontär så att jag får vara med och bidra även framöver, säger han.

Att människor, precis som Pontus, engagerar sig som volontärer är avgörande för att barnens språk, självkänsla och kritiska tänkande ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas. I Göteborg var intresset från nya volontärer stort redan från dag ett med fullbokade och extrainsatta volontärutbildningar. I oktober samlades några av de första volontärerna för att göra klart produkterna till Alien Supermarket – den rymdbutik som möter barnen när de kommer till oss. En av volontärerna, Jan Beskow, tyckte att det kändes fint att få vara med och bidra redan från början.
– Jag sträcker på mig och känner mig lite som en pionjär. Jag satt och fyllde g-kraft i färggranna kartonger, nu fyller de en hylla i Alien Supermarket och trängs med rymddräkter och hjälmar. Jag får sitta i fantasins högborg och bidra till energiutvecklingen – toppen!

Maria Wallin understryker att det är långt ifrån för sent att engagera sig.
– Det har varit en fantastisk resa, och den är bara påbörjad. Förutom att rikta ett innerligt tack till dem som redan är med, vill jag uppmuntra fler att engagera sig. Ju fler goda krafter som samverkar och ju fler engagerade vuxna vi är, desto bättre stöd kan vi ge till alla barn att upptäcka hur roligt det är att läsa och skriva, och hur viktiga de är för vår gemensamma berättelse./Text: Fanny Siltberg
Foto: Karl Gabor (porträttbild) och Nicke Johansson (stor bild)


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.