2019-01-30 15:37Pressmeddelande

“Eleverna får nya idéer när de har varit på Berättarministeriet”

Shagi Kashefi är lärare på Oxbacksskolan i Södertälje och har använt sig av Berättarministeriets skolprogram i tre år. Här berättar hon om hur hon drar nytta av skolprogrammen i sitt arbete.

Vad uppskattar eleverna med Berättarministeriet?
– Mina elever har sett fram emot att gå till Berättarministeriet, och få brev med olika uppdrag att lösa. De känner sig motiverade till att arbeta och lära sig. De sista treorna jag hade var väldigt exalterade efter varje besök, som skapade intressanta diskussioner som vi kunde spinna vidare på. Eleverna får nya idéer när de har varit på Berättarministeriet!

Vad uppskattar du som lärare mest?
– Att jag får ett stöd i min undervisning där man inte behöver uppfinna hjulet i allt lärande. Det underlättar mycket i planeringen att få en lärarhandledning, där jag får tips på hur jag kan utföra andra övningar med hjälp av den. Vissa lektionsplaneringar har jag kunnat använda vid andra tillfällen och då anpassat efter den klass och ämne jag undervisat i. Det är också kul att få vara i en annan miljö med andra engagerade vuxna. Ett lustfyllt sätt att lära ut där jag får chansen att observera mina elever samt de vuxna. Jag lär mig av Berättarministeriet och får nya idéer jag med.

Hur ser du på volontärernas roll och vad de bidrar med?
– Många vuxna på plats gör att många fler elever kan bli sedda och hörda, vilket jag som ensam pedagog i klassrummet inte alltid kan tillfredsställa. De vuxna på Berättarministeriet är väldigt stöttande och engagerade när de lär ut. De ger bra tips om hur eleverna kan gå vidare i sitt skrivande.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.