2018-05-09 12:28Pressmeddelande

Det första Pennsvärdet har delats ut

Berättarministeriets nyinstiftade utmärkelse Pennsvärdet har under eftermiddagen tilldelats mellanstadieläraren Jenny Söderhjelm Larsson under en finstämd ceremoni i Observatoriet i Stockholm. Ceremonin inleddes med ett anförande av Stefan Löfven som även överräckte Pennsvärdet till den värdiga mottagaren.


Under onsdagseftermiddagen delades det allra första Pennsvärdet ut till Jenny Söderhjelm Larsson för hennes arbete med att skapa en språkutvecklande miljö för alla åldrar på Östbergaskolan i Älvsjö. Ceremonin hölls i Observatoriemuséet i Observatoriet där även Berättarministeriet har sina lokaler. Pennsvärdet överräcktes till mottagaren efter ett anförande av statsminister Stefan Löfven.

”Som statsminister vill jag å hela Sveriges vägnar tacka för de insatser som du och dina kollegor gör varje dag, för vår demokrati – och för vårt land.” sa statsministern under sitt anförande riktat till mottagaren.

Årets mottagare är Jenny Söderhjelm Larsson, mellanstadielärare på Östbergaskolan i Älvsjö, som genom sitt inspirerande arbete som språkutvecklande förstelärare gjort ett djupt intryck på Pennsvärdets jury.

”Det känns underbart och jag är oerhört hedrad över att ha tilldelats Pennsvärdet. Jag är väldigt stolt. Yrket som lärare är en stor uppgift och jag ser det här som en möjlighet att få förmedla kärleken jag känner till mitt jobb”, säger Jenny Söderhjelm Larsson.

Berättarministeriet delar 2018 ut det första Pennsvärdet, med syfte att uppmärksamma och hylla lärare som jobbar i socioekonomiskt utsatta områden. Pennsvärdet består av en silverbrosch formgiven av Aviva Scheiman, samt av ett stipendium på 25 000 kronor som ska stärka mottagarens pedagogiska vidareutveckling.

Pennsvärdet 2018 tilldelades Jenny Söderhjelm Larsson med följande motivering:
Jenny Söderhjelm Larsson imponerar med sin uppfinningsrikedom, drivkraft och förmåga att bjuda in sina elever och kollegor till ett livslångt lärande. Genom att kombinera ledarskap, frihet och kreativitet har hon skapat en språkutvecklande miljö i hela skolan som kommer alla till gagn, såväl barn som vuxna. Hon utmanar och inspirerar sina elever till att upptäcka och utveckla sitt språk och hitta glädje i dess komplexitet. Jenny är en sann förebild som värnar om varje barns individuella engagemang och på så sätt lyfter hela klassrummet.

(Foto: Kate Gabor)


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.