2020-12-15 17:30Pressmeddelande

“Det blir inga landningsbanor på taken” – Nytt avsnitt av podden UNIVERSUM om gestaltande miljöer

Ingenting är en slump, eller? Vart vi än rör oss i det offentliga rummet har någon tänkt till.

Gästerna i det här avsnittet av UNIVERSUM är arkitekterna Ami Katz och Tor Lindstrand som har erfarenhet av att utforma nya lärande miljöer.  Tillsammans med våra gäster samtalar vi om hur vi utformar lärande miljöer idag och hur gjorde vi förr? I vilken utsträckning tar vi in ny kunskap och forskning om kognition och inlärning när vi utformar offentliga rum för barn?  

Lyssna på avsnittet Det blir inga landningsbanor på taken – om gestaltande miljöer på Spotify, Acast eller andra ställen där poddar finns.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.