2018-05-08 12:26Pressmeddelande

De gör en pedagogisk insats

Pennsvärdet delas ut till en lärare som i en nyskapande anda främjar sina elevers språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga. 2018 har juryn utsett Jenny Söderhjelm Larsson som mottagare av utmärkelsen, men det var en tuff uppgift och många nominerade lärare imponerade på juryn med sina pedagogiska gärningar. Här presenterar vi tre av toppkandidaterna som gick långt i nomineringsprocessen. Pennsvärdet överlämnas till en lärare men hyllar hela lärarkåren.


Jeanette Holm, Blombackaskolan, Södertälje

Undervisar: åk 1-3, åk 1-9 SO-ämnen och arbetslagsledare arbetslag 1-3.

Hur länge har du jobbat som lärare?
– I år har jag varit lärare i 14 år. Jag började min karriär i Södertälje kommun som lärarkandidat och vikarierande lärare år 2001 och år 2004 var jag klar med studierna och fick tjänst i en årskurs 1 på Gröndalskolan Hovsjö.

Varför blev du lärare?
– Jag blev lärare för att utbilda våra elever och ge dem förutsättningarna att bli vad de vill när de blir vuxna. Jag vill hjälpa dem att nå mål och utvecklas samt förstå varför de studerar och att under tiden också utveckla mig själv och växa i mitt uppdrag och som person. Läraryrket är en utmaning fylld av dolda möjligheter och utvecklingsområden och ingen dag är den andra lik.

Vad är det bästa med att vara lärare?
– Det är ett yrke att växa in i, växa med och växa vidare inom endera som förstelärare eller som skolledare om önskan så finns. Men det allra bästa är när eleverna besegrar motgångar och jag fått vara delaktig.


Rawshan Karim, Gullingeskolan, Tensta

Undervisar: grundskollärare, legitimerad i svenska som andraspråk, svenska och matte. Undervisar nyanlända elever på mellanstadiet i en så kallad förberedelseklass. Där har jag huvudansvaret för mina elevers hela skoldag och deras inkludering i övriga hemklasser.

Hur länge har du jobbat som lärare?
– Jag började arbeta som modersmålslärare på deltid 1998. Jag trivdes väldigt bra med uppdraget som pedagog och bestämde mig efter några år att utbilda mig till grundskollärare. Jag gjorde min lärarutbildning på Lärarhögskolan i Stockholm.

Varför blev du lärare?
– Från första stund tyckte jag så mycket om att undervisa och att se barnens utveckling. Det fascinerade mig att se hur barnen kunde gå fram i sin språkliga utveckling med hjälp av olika metoder och jag har alltid gillat utmaningen i detta. Speciellt har jag ömmat för de nyanlända barnen. De som liksom jag själv fått lära nytt och behövt stöd på olika sätt.

Vad är det bästa med att vara lärare?
– Det absolut bästa med att vara lärare är att se elevernas glädje och ögon som glittrar när vi tillsammans nått ett mål.


Kristina Ahlgren, Backegårdsskolan, Bergsjön

Undervisar: Lågstadielärare och förstelärare i matte och NO

År som lärare: 30 år

Varför blev du lärare?
– Jag har alltid känt glädje över att lära ut. Inget annat yrke lockade så som läraryrket. Jag har aldrig ångrat mitt val!

Vad är det bästa med att vara lärare?

– Det bästa med läraryrket är att få vara med under elevernas lärandeprocess. Man blir varm i hjärtat när en elev blir varse sitt eget lärande och utbrister: ”Jag kunde inte det här förut men nu är det lätt!”


Pennsvärdet delas ut av statsminister Stefan Löfven under en ceremoni på Observatoriemuseet i Stockholm den 9 maj. I år går utmärkelsen till Jenny Söderhjelm Larsson.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.