2020-05-05 16:08Pressmeddelande

Dan Brändström ny ledamot i Berättarministeriets styrelse

Dan Brändström ny ledamot i Berättarministeriets styrelse
 
Statsvetaren Dan Brändström tar plats som ny ledamot i Berättarministeriets styrelse. I rollen hoppas han kunna använda sina många erfarenheter från utbildningsväsendet för att främja en god och jämlik utbildning för alla.
 
– Ingenting kan vara viktigare än att kunna bidra till att barn och unga kan få en trygg uppväxtmiljö och en den goda start i livet som en bra utbildning utgör, säger Dan Brändström.
 
Brändström disputerade 1972 vid Umeå universitet och valdes in i Kungliga Vetenskapsakademien 1999. Under sin långa karriär har han bland annat arbetat som universitetslektor, VD för Riksbankens Jubileumsfond, och utbildnings- och forskningspolitisk utredare. Idag är han ordförande för både Filantropiskt forum och Linnéuniversitetets styrelse.
 
– Jag ser fram emot att på ett så klokt sätt som möjligt kunna utnyttja mitt eget livs bakgrund och erfarenhet till fromma för kommande generationer, säger Dan Brändström. 
 
Arbetet i Berättarministeriets styrelse leds av ordförande Cecilia Nordström. Styrelsen består av fem ledamöter:
  • Sven Hagströmer
  • Robert Weil
  • Jussi Karlgren
  • Anders Lago
  • Dan Brändström 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.