2018-11-13 15:13Pressmeddelande

CloudScience stöttar Berättarministeriet med sin expertis

Som företag finns många sätt att samverka med oss för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.


Berättarministeriets verksamhet bygger på en samverkan mellan ideell sektor, näringslivet och det offentliga. Förutom våra volontärer som bidrar med sin tid och sitt engagemang, bidrar våra partner inom näringslivet med rörligt kapital och tjänster.

Olika sätt att bidra
Genom att bidra med finansiella medel kan företag bidra till att säkerställa Berättarministeriets möjlighet att fortsätta verka så länge vi behövs. En annan form av stöd är att erbjuda sina anställda förmånen att engagera sig som volontärer hos oss på arbetstid.

Ett tredje sätt att engagera sig i vår verksamhet är att erbjuda sin expertis, ett så kallat pro-bono partnerskap. Vår verksamhet utvecklas ständigt och vi behöver därmed ständigt ny spetskompetens inom en rad olika områden. Genom att vara pro bono-partner kan företag på ett konkret sätt bidra till vår utveckling genom att helt enkelt bidra med sin tid och kunskap.

Välkommen till team BM, CloudScience International AB!
Vår senaste pro bono-partner är CloudScience International AB, en startup med erfarna konsulter som erbjuder konsulttjänster inom Salesforce.

CloudScience kommer att bidra till Berättarministeriets kärnverksamhet genom att stötta oss i arbetet med CRM-systemet Salesforce.

“Jag introducerades till Berättarministeriet när jag arbetade på Salesforce och jag greps direkt av syftet. Att vara en del i att stötta människor i socioekonomiskt utsatta områden och bidra till en mer jämlik skola känns meningsfullt och går i linje med CloudScience värderingar om en jämlik värld.”
– Brian Williams, grundare av CloudScience International AB.


Läs mer om samverkan med oss här.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.