2018-09-20 12:47Pressmeddelande

BM-debutanten Anika representerade Sverige på International Congress of Youth Voices

2015 blev hon tillsammans med åtta andra ungdomar publicerad i novellsamlingen De tysta tänker högst, utgiven av Bokförlaget Forum genom författarskolan BM-debutant. Nu är Anika nyligen hemkommen från International Congress of Youth Voices, som samlar 100 lovande unga röster med engagemang för ledarskap och social rättvisa.


Kongressen ägde rum i San Fransisco i augusti i år. Under tre dagar deltog de unga studenterna (16-20 år) i workshops och samtal med författare, aktivister och ledare inom idéburen sektor. Några av talarna var John Lewis från U.S. House of Representatives, författarna Chimamanda Ngozi Adichie och Khaled HosseiniBob Bland och Tabitha St. Bernard-Jacobs från Women’s March, aktivisterna Jose Antonio Vargas och John Prendergast, poeten Yalie Kamara och journalisten Alia Malek.

Bakom kongressen står Dave Eggers, författare och medgrundare av organisationen 826 Valencia, och Amanda Uhle, ledare inom ideell sektor. Organisationer som ingår i 826 Nationals nätverk, samt relaterade icke-vinstdrivande organisationer som innehar fokus på skrivande och lärande, har haft möjlighet att nominera studenter (från 16 års ålder). I uttagningsprocessen har fokus varit på passionerade och uttrycksfulla unga röster: framtida ledare, författare, aktivister och beslutsfattare.

Om tiden som BM-debutant säger Anika: “Författarskolan gav mig en röst, en röst jag inte visste att jag hade, och gav mig självförtroendet jag saknade”.

Här kan du läsa mer om Anika och International Congress of Youth Voices


Anika Hussain på International Congress of Youth Voices. Anika var en av deltagarna i Berättarministeriet och Bonnierförlagens författarskola BM-debutant. Vill du göra en resa som Anikas? Fram till 30 september 2018 kan du söka till BM-debutant 2018/2019. Läs mer och ansök här!


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.