2018-10-26 14:11Pressmeddelande

Björn Åstrand i juryn för Pennsvärdet 2019

Berättarministeriets lärarpris Pennsvärdet har en ny juryledamot. Björn Åstrand har gedigen erfarenhet av pedagogik på nationell och internationell nivå.

Björn Åstrand är i grunden högstadielärare, men har en lång akademisk karriär bakom sig. Åstrand är doktor i historia vid Umeå Universitet där han arbetar på Institutionen för idé- och samhällsstudier. Tidigare har han varit dekan och chef för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning vid både Umeå (2005-2011) och Karlstads universitet (2014-2017) samt var ledamot av 2015 års Skolkommission. 2018 avslutade Åstrand ett uppdrag som regeringens särskilda utredare för Nationell samling för läraryrket. Samma år utsågs han på nytt av regeringen till särskild utredare, denna gång med fokus på att öka likvärdigheten i den svenska skolan. Han har också varit internationellt verksam, till exempel som ordförande i Teacher Education Policy network in Europe (TEPE) och som visiting scholar på Stanford University.

Så här säger Björn Åstrand om Pennsvärdet:
– Pennsvärdet uppmärksammar två för framtiden oerhört avgörande faktorer. Dels lärarskicklighet, dels skickliga lärare som verkar i skolor med riktigt svåra utmaningar. Det finns många ytterligt skickliga lärare som undervisar i skolor som har väldigt stora utmaningar och dessa behöver vi uppmärksamma – och lära oss utav.

Vad har du för förväntningar på juryarbetet?
– Det är alltid intressant och lärorikt att arbeta i urvalsprocesser av detta slag. Det är ett privilegium att få arbeta tillsammans med kloka och erfarna jurymedlemmar och genom själva urvalet få ta del av de nominerades kompetens och erfarenhet. Det brukar vara svårt men lärorikt och framför allt, det ger så mycket inspiration och hopp!

Hela juryn består av:

  • Cecilia Nordström (juryns ordförande) – Styrelseordförande Berättarministeriet
  • Reza Saleh (juryns sekreterare) – Strategisk ledare program och utbildning, Berättarministeriet
  • Björn Åstrand, doktor i historia vid Umeå Universitet
  • Jenny Söderhjelm Larsson, mottagare av Pennsvärdet 2018
  • Anne-Marie Körling, grundskolelärare och författare av pedagogisk litteratur
  • Daniel Sjölin, författare och programledare
  • Stina Wirsén, illustratör och författare
  • Olof Gränström, project manager, Gapminder

Läs mer om Pennsvärdet och nominera på pennsvärdet.se


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.